Akustický výskum Novej synagógy

V piatok 19. júna sme v Novej synagóge prerušili reštaurátorské práce. Ohlásil sa nám totiž výskumný tím, ktorý sa zaoberá akustickými vlastnosťami priestorov historických budov. A tak sa ten deň zo synagógy neozýval hluk postupujúcich rekonštrukčných prác, ale napríklad ružový šum alebo prelaďované frekvenčné spektrum sínusového tónu.

Hneď, ako dvojica Mgr. Pavol Brezina, PhD. a Ing. Peter Zaťko začala vybaľovať svoje nástroje, bolo jasné, že to ten deň v synagóge bude dobré UFO. Štylizovaná čierna plastová hlava s realisticky modelovanými ružovými ušami, alebo reproduktor v tvare gule, ktorý vysielal zvuk všetkými smermi. Niekoľko špeciálnych mikrofónov a veľa káblov. Výskumníci si na zemi označili páskou body a potom skúmali vlastnosti zvuku na každom z týchto miest. Pre mňa to bola umelecká performance. A zároveň akýsi štartovací bod pre projekty so zvukom, ktoré v budúcnosti plánujeme. Dalibor Adamus spravil pár záberov a videí, môžete si ich pozrieť na našom Flickri. A keďže odpovede, ktoré som ten deň dostávala na množtvo mojich otázok, boli veľmi zaujímavé, tu je aspoň niekoľko z nich. Cez mail odpovedal Pavol Brezina z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

KG: V akých budovách ste už akustický výskum robili v minulosti, kam sa ešte chystáte? 
PB: S akustickým výskumom v historických priestoroch som začal v roku 2011 a doposiaľ som sa venoval prevažne románskym kostolom. Meral som aj dva koncertné priestory – Empírové divadlo v Hlohovci a Koncertnú sálu Župného domu v Nitre. Tento rok som spojil sily s renomovaným odborníkom na stavebnú akustiku Ing. Petrom Zaťkom a zvolili sme si pomerne náročnú problematiku skúmania akustických vlastností slovenských synagóg. V najbližších mesiacoch a možno aj rokoch sa teda vyberieme predovšetkým do týchto priestorov.

KG: Dá sa porovnať akustika priestorov synagóg, ktoré ste už navštívili?
PB: Už teraz sa obávame, že porovnanie synagóg na Slovensku nebude celkom možné, nakoľko účel ich využitia sa často diametrálne líši (niektoré slúžia na liturgické účely, niektoré sú koncertnými priestormi alebo galériami). Niektoré sú v štádiu rekonštrukcie, takže je ťažké odhadnúť ich finálnu podobu a využitie. Určité priestory ale celkom určite bude možné vzájomne porovnať.

KG: Ako by ste charakterizovali aktuálny akustický priestor Novej synagógy? Je vhodný na koncerty, čo by sme vedeli u nás zlepšit? 
PB: Výskum v Novej synagóge ešte spracovaný nemáme, ale je možné konštatovať, že v tejto fáze je celkom určite nevyhovujúci na koncertné účely. Budú musieť byť vykonané viaceré riešenia, zabezpečujúce optimálne rozloženie zvuku v celom priestore. Jedným z cieľov tohto akustického výskumu je práve napomôcť týmto riešeniam a celkom určite sa meranie znova uskutoční aj po celkovej rekonštrukcii priestoru.

KG: Ako budete ďalej pracovať s dátami, ktoré ste u nás namerali? Ako tieto dáta môžu poslúžiť nám v budúcnosti? 
PB: Množstvo nameraných dát musí byť štatisticky aj matematicky vyhodnotené. Bude vytvorený virtuálny model synagógy, kde bude možné simulovať správanie sa zvuku a otestovať aj navrhnuté riešenia pre zlepšenie situácie. Okrem tohto pragmatického výstupu je možné namerané dáta chápať aj ako formu ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorou akustické vlastnosti priestoru jednoznačne sú. Zároveň bol počas výskumu vytvorený aj zvukový model synagógy, ktorý môže byť využitý v postprodukcii nahrávacích štúdií a podobne (pre záujemcov, ide o model určený pre dozvukový program Altiverb 7).

KG: Priblížili by ste nám v stručnosti metódy, ktoré ste u nás pri akustickom výskume použili?
PB: Akustický výskum realizujeme na základe celosvetovo uznávaných metodík a používame štandardizovanú metódu merania podľa normy ISO 3382 za použitia prelaďovaného sínusového tónu vo frekvenčnom pásme 20Hz až 20kHz. Tento špecifický zvuk je v priestore prehrávaný prostredníctvom všesmerového zvukového zdroja a následne je snímaný špeciálnym meracím mikrofónom. Isté parametre sú merané aj za pomoci umelej ľudskej hlavy menom “John”, ktorá si získava sympatie všade, kde sa s ňou objavíme.

Katarína Gatialová

19.6.2015 AkustikaAkustika na Flickr-i.