Interpretačný raj: Predtým, ako to všetko padne!

 

Predstavte si, že vytvoríte monumentálne, no krehké umelecké dielo, o ktorom už na začiatku viete, že počas trvania výstavy padne. Prečo to umelci robia? Výstavou Dalibora Baču Definitívne nedokončené vás prevedú umelci-lektori Lucia Gašparovičová a Juraj Gábor.

lektorská prechádzka výstavou Definitívne nedokončené
streda 18. 4. 2018, 18.00
vstup voľný

Vaše dielo už nikdy nikde inde nevystavíte, neposkladáte do pôvodnej podoby. Čo umelcov motivuje k takejto tvorbe? Môže byť takéto dielo pre nás krásne? Môžeme nájsť zmysel v potešení z trosiek? Zažijeme počas našej spoločnej hodiny vo výstave Dalibora Baču takúto deštrukciu alebo stihneme obdivovať ešte nezmenené dielo plné vnútorného napätia? Nechajte sa prekvapiť!

Viac o našich pravidelných lektorských stretnutiach na výstavách sa dočítate na www.novasynagoga.sk/interpretacny-raj.