Rekonštrukciu malej modlitebne prvýkrát ukáže Noc literatúry

Po šiestykrát sa bude na ôsmich miestach v Žiline čítať z nových kníh. Ôsmich miestach, ktoré sú zaujímavé, kam sa bežne bežne nedá dostať, alebo sa tam aspoň bežne nechodí za literatúrou. A Nová synagóga bude medzi nimi, s priestorom tzv. Malej modlitebne, ktorú sme až tento rok začali rekonštruovať. Pripájame sa k pozvánke na na Noc literatúry 2016.

streda 11. 5. 2016, 18.00 – 22.00

Synagógu od Petra Behrensa rekonštruujeme už 5 rokov. Počas tohto obdobia ju navštívilo aspoň 10-tisíc ľudí. Prístavbu Malej modlitebne ste ale ešte určite nevideli. Možno ste ju poznali ako kancelársku budovu v zadnej časti, kde bola na poschodí Čajovňa u dobrej víly. Začali sme na nej robiť až tento rok, búraním podlahy rozdeľujúcej objekt na dve podlažia. Tým sa priestor otvorili do pôvodnej 6-metrovej výšky, kde vyniká originálny drevený trámový strop.

Pôvodne modlitebňa slúžila na stretávanie a bohoslužby vo všedné týždne, na ktoré, na rozdiel od veľkých sviatkov, chodilo menej členov židovskej obce. Spomína sa tiež označenie Zimná modlitebňa, pretože bolo ľahšie ju vykúriť v porovnaní s obrovskou hlavnou sálou.

Čítať tu bude Tanya Babchuk z Ukrajiny a čítať bude z knihy Lidia Ostałowska: Cigán je Cigán, ktorá ukazuje komplikovanosť rómskeho prostredia, na ktoré má vplyv mentalita gádžov a národná identita štátov, v ktorých žijú Limalo, Marika, Žutek, Badžo, Romek a veľa iných s poľským, bulharským, srbským, maďarským, českým či slovenským pasom. Predstaviteľka poľskej reportážnej školy Ostałowska nás citlivo sprevádza až na samý okraj spoločnosti a ukazuje nám ľudí s ich plánmi a snami, nie sociálnych a ekonomických outsiderov.

Noc literatúry je medzinárodný happening, ktorý iniciovali České centrá v spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitútmi a ambasádami a vďaka ktorému v jeden májový večer ožije aj centrum Žiliny. Na ôsmich netradičných miestach v meste sa budete môcť zastaviť a vypočuť si ukážky z literatúry, ktorú budú čítať rôzne osobnosti mesta Žilina. Tento rok – tak, ako sú knihy, z ktorých sa bude čítať, z rôznych krajín Európy, tak aj jej čítajúci budú ľudia zo zahraničia, ktorí sú s mestom rôzne prepojení, alebo sa sem presťahovali a v tomto meste začali svoj nový príbeh. Okrem Synagógy sa bude čítať v Trezore Banky, v Bábkovom divadle, na Mestskom úrade, v Jazykovej škole, v bývalom Židovskom starobinci, kde sa ukrývali Vrba s Wetzlerom, v Dome umenia Fatra i rýchlom čínskom občerstvení na Mariánskom námestí. Celý program nájdete na www.stanica.sk.

Na každom z miest získate brožúrku s podrobnými informáciami a mapkou, vaša trasa preto môže začať v ľubovoľnom bode. Čítania prebiehajú od 18.00 paralelne na všetkých miestach v 30 minútových intervaloch (15 min. čítanie, 15 min. presun na ďalšie miesto).

Na jednotlivých miestach obdržíte pečiatku. Ak ich zozbierate všetkých osem, máte možnosť zapojiť sa do súťaže o rôzne knižné tituly. Žrebovanie sa uskutoční na literárnom ponocovaní po 22.00 h v kníhkupectve Artforum na Mariánskom námestí.

www.nocliteratury.cz

rekonskcia zimnej modlitebne

 

20160413_124100

 

20160413_083541

 

zimna