Objekt 1

Sprievodný text Samuela Szabó k výstave Vedúca skamenelina.

V rámci našej aktuálnej výstavy sme oslovili umelcov, teoretikov, deti, aby si vybrali ľubovolný vystavený objekt a opísali, čo v ňom vidia. Bez toho, aby vedeli, či ide o umelecké dielo, alebo muzeálny exponát, kedy objekt vznikol, ani kto je jeho autorom. Postupne budeme uverejňovať jednotlivé texty, špekulácie, nad/interpretácie.

“Podľa kvantovej teórie je nenulová pravdepodobnosť existencie vesmíru, v ktorom je toto považované za formálne a neutrálne ľudské oblečenie. Práve sme objavili nový vesmír.”

“Podobné predmety sa vyskytujú vo veľkých množstvách na akomkoľvek mieste geologickej vrstvy antropocénu, pravdepodobne ich teda ľudstvo produkovalo vo veľkých množstvách. Vzhľadom k ich veľkému výskytu môžeme predpokladať, že ľudstvo ich univerzálne používalo na všetky možné účely, predovšetkým na výrobu formálneho alebo neutrálneho ľudského oblečenia.”

“Súdobá ľudská kultúra uctievala značku, a pripisovala jej ikonický charakter. Značka symbolizovala sociálny status jednotlivca, ako aj príslušnosť k nejakej skupine. Tu vidíme klasický príklad značkového oblečenia z čias antropocénu. Značka LIDL bola symbolom obživy a hojnosti a nositeľovi prinášala plné brucho, preto bola veľmi žiadaná.”

“Módni návrhári sú osobnosti excentrické, ich výtvory zvykli pútať pozornosť a zároveň mali byť funkčné. Toto môže byť výtvorom jedine módneho návrhára, pravdepodobne nešlo o obvyklý spôsob odievania sa medzi príslušníkmi vyššej spoločnosti, ale skôr o poznávacie znamenie, ktorým sa voľnomyšlienkárske kruhy ľudí odlišovali od zvyšku spoločnosti.”

“Takýmto spôsobom príslušníci nižšej triedy riešili otázku odievania a zároveň prehltenosť planéty podobným odpadom. Toto sa stalo bežným riešením po tom, čo si z takto oblečených detí prestali robiť srandu ich spolužiaci v škole a šikanovať ich, vďaka čomu môžeme hovoriť o definitívnej spoločenskej akceptácii tohoto prístupu.”

“Nie som si istá, či sa jedná o umenie, alebo náhodné zoskupenie antropocénneho odpadu, ktorému sa iba snažíme pripísať nejaký účel jeho umelým napasovávaním do kontextu dneška.”

“Ľudstvo vo svojich dejinách vymyslelo veľa veľkých vecí, kvôli ktorým si ich vesmír bude nadosmrti pamätať. Nákupné tašky patria medzi tie najčastejšie a najtrvalejšie. Nestála je ľudská láska, viera a nádej, lež stále je to ľudské dielo.”

“Ide o vizuálne stvárnenie prastarej ľudskej povesti, podľa ktorej hrdina – nazývaný buď Nikita, Školastika alebo 张, podľa krajiny, v ktorej sa povesť rozprávala – strčí si hlavu do nákupnej tašky, a následne je udusený a umrie. Išlo o obvyklý spôsob, ktorým ľudstvo v tých dobách šírilo povedomie o nebezpečnosti strkania hlavy do nákupnej tašky.”

“Ide o vyjadrenie rozporu medzi materiálnym svetom, ktorý je prezentovaný lesklým, farebným a značkovým obalom, a medzi svetom ideí, ktorý sa nachádza vnútri tohto obalu, a teda ho okom nevidíme. Ľudia, ktorí poňali obsah tohto objektu, následne si vypichli oči a uzreli ozajstnú ideu.”

“Vidíme primitívnu zbraň hromadného ničenia, ktorou sa ľudstvo so striedavým úspechom snažilo zlikvidovať divokú prírodu, a nahradiť ju istotou a komfortom civilizačného nadbytku.”

Handa Gote research & development: Anorak. Plášť pre bezdomovcov z termoizolačných tašiek Lidl (2011).