Čo bolo na Behrensovi? Hitlerovi architekti

 

Sériu prednášok a diskusií iniciovanej pri príležitosti 150. narodenín architekta Novej synagógy začneme kontroverznou témou. 

prednáška a diskusia – Raphael Rosenberg
štvrtok 29. 11. 2018, 18.00 v kaviarni / zimnej modlitebni
vstup voľný

Od nášho prvého hosťa, profesora dejín umenia Raphaela Rosenberga, sa dozvieme, ako Behrensova práca ovplyvnila architektúru nacistickej Tretej ríše, čo znamenalo byť Hitlerovým architektom a či ním Behrens aj skutočne bol.

Profesor Rosenberg z Viedne napísal spolu s Winfriedom Nerdingerom sériu publikácii Hitlerovi architekti. Vo svojich výskumoch sa však zaoberá širokou oblasťou dejín umenia od talianskej renesancie, cez francúzske umenie 19. storočia až po dejiny abstrakcií. O jeho pohľade na Behrensa, jeho architektúru a dobu, ale aj hlbších umeleckých a spoločenských súvislostiach budú po prednáške s hosťom diskutovať “naši” historici architektúry Magdaléna Kvasnicová a Peter Szalay, s ktorými cyklus prednášok k narodeninám Petra Behrensa pripravujeme.