Sperger Duo: Xénia Jarová / klavír a Filip Jaro / kontrabas

 

Bude už po termíne pochovávania ľudovej basy, ale v Synagóge ponúkame príležitosť vypočuť si jej príbuzného – klasický kontrabas – inak ako v orchestri. Tieto „prerastené husle“, ktoré si tam ako prvé všimne a zapamätá aj najmenšie dieťa (a ktoré boli inšpiráciou pre brilantný Süskindov monológ o peripetiách s nimi) majú v komornej hudbe repertoár úctyhodných kvalít. Pozývame na večer pri hlbokých tónoch. O skladbách v programe Vám hudobní interpreti sami porozprávajú.

Komorný koncertutorok 27. 2. 2018, 19.00
vstupné 4,00 / 2,00 €, predpredaj na tootoot.fm alebo na mieste hodinu pred koncertom

Program

Henry Eccles (1670 – 1742): Sonáta a mol

Johann Matthias Sperger (1750 – 1812): Sonáta h mol T. 36

Adolf Míšek (1875 – 1955): Legenda, Koncertná polonéza

Gustav Láska (1847 – 1928): Koncert pre kontrabas a klavír D dur

Sperger duo (manželia Xénia Jarová / klavír a Filip Jaro / kontrabas) sa hlási k odkazu významného, v zásade „rakúsko-česko-moravsko-slovenského“ kontrabasistu a skladateľa Johanna Mathiasa Spergera (je taktiež členom medzinárodnej Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft). Koncertuje so zámerom propagovať kontrabas nie len ako orchestrálny nástroj od roku 2011. Oživuje diela zabudnutých kontrabasových virtuózov, pričom osobitnú pozornosť venuje slovenským autorom (Rajter, Frešo, Kupkovič, Suchoň) a českým kontrabasovým virtuózom 19. storočia (Míšek, Láska, Storch, Simandl, Kuchynka). Sperger duo už na začiatku svojho účinkovania získalo Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012. Pravidelne účinkuje v renomovaných koncertných cykloch a festivaloch doma i v zahraničí. Z významných umeleckých spoluprác treba spomenúť prevedenie raritných árií určených pre najhlbší mužský hlas a kontrabas (spolu s Petrom Mikulášom). V roku 2016 vyšlo ich debutové CD Sonatas for Double Bass and Piano (Händel, Sperger, Míšek a Rajter – sonáty Händla a Míška boli na Slovensku nahrané po prvýkrát). Ide o prvé CD realizované na Slovensku recenzované najsledovanejšou európskou kontrabasovou stránkou s mimoriadne vysokým odborným ocenením (prof. Liuzzi).

Xénia Jarová študovala hru na klavíri na Vysokej škole múzických umení pod vedením Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej. Vo svojej dizertačnej práci (pod školením Márie Heinzovej) sa zameriavala na menej známu tvorbu Roberta Schumanna. Stojí za realizovaním cyklu koncertov „Komorný Schumann“, v rámci ktorého boli uvedené jeho piesne a iná komorná tvorba (sama v rámci tohto cyklu vystúpila so slovenskou premiérou Schumannovho raného Klavírneho kvarteta c mol z rokov 1828/29). Xénia Jarová účinkovala sólo a tiež ako komorná hráčka na koncertoch a festivaloch na Slovensku, vo Veľkej Británii, Čechách, Poľsku a na Ukrajine. Pravidelne spolupracuje s radou slovenských interpretov (napr. mezzosopranistka Denisa Šlepkovská, barytonista Peter Mazalán). Je členkou Občianskeho združenia Albrechtina.

Filip Jaro sa narodil a vyrastal v hudobníckej rodine v Bratislave. Inšpirovali ho otec a brat, ktorí sú tiež kontrabasisti. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V roku 2005 vyhral 1. miesto v Súťaži študentov slovenských konzervatórií a v roku 2007 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne. V rámci majstrovských kurzov pracoval pod vedením osobností ako T. Lom, M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, H. Mayr, J. Niederhammer, W. Guttlerom, C. Rottaru. Filip Jaro účinkoval ako sólista so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave, so Štátnou filharmóniou Košice, orchestrom Collegium Baroque. Má skúsenosti aj z viacerých medzinárodných orchestrov, kde sa na zahraničných pódiách predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov (R. Mutti, X. Ricour, A. Podařil, M. Millard, N. Harnoncourt, O. Lenárd). Od roku 2007 je členom Orchestra Slovenského národného divadla, kde od roku 2008 zastáva pozíciu zástupcu vedúceho hráča skupiny kontrabasov (s blízkou perspektívou pozície vedúceho hráča). Filip Jaro spolupracuje aj s Moyzesovým kvartetom a s Mucha Quartett.

www.spergerduo.sk