Terezie Lokšová (CZ): Dáta a verejný priestor

 

Od apríla 2017 prebieha v Žiline prieskum sociologičky Terezie Lokšovej, ktorý dopĺňa globálny rozmer našej aktuálnej výstavy o lokálnu každodennosť. Koľko kamier na nás hľadí v uliciach nášho mesta?

prezentácia terénneho prieskumu
sobota 2. 12. 2017, 16.00, balkón Novej synagógy
vstup voľný

Týka sa to nás všetkých a ani o tom často nevieme – dohľad v uliciach. Odkiaľ sa vzalo toľko kamier a ako to, že sa nad nimi už ani nepozastavujeme? Dopyt po (nielen) kamerovom dohľade a kontrole súvisí s rozpoznávaním rizík. Kvôli nim je bezpečnosť chápaná ako niečo neustále ohrozené, čo je nutné rôznymi spôsobmi chrániť. Zavádzanie kamier akoby vôbec nebolo predmetom politického rozhodovania. Skôr ide o rutinne využívaný nástroj, ktorého inštalácia záleží len na strategickom plánovaní a úspešnom získavaní grantov na ich inštaláciu. Počas komentovanej prehliadky predstaví Terezie Lokšová výsledky svojho terénneho výskumu v Žiline z hľadiska monitorovania verejného priestoru.

Terezie Lokšová sa ako sociologička zaoberá predovšetkým mestskými priestormi, ich správou, mestskými konfliktami a dohľadom. Je doktorandka na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, študovala tiež na University College London a Hong Kong Baptist University.

Akcia je súčasťou sprievodného programu našj aktuálnej výstavy Globálna kontrola a cenzúra, ktorú môžete vidieť do 6. 12. 2017.

– –

Data and the public space
Presentation of the sociologist Terezie Lokšová

Since April 2017, Terezie Lokšová has been carrying out sociological investigations in Žilina to complement the global aspect of the exhibition and focus attention on our everyday direct experience. It is something that involves us all, even though we have the luxury of often not being aware of it: surveillance in the streets. Where have so many cameras come from and how come we no longer even pay attention to them? The demand for camera surveillance (and beyond) and control is related to risk recognition. It is because of them that security is understood as something that is continually threatened and needs to be protected by various means. Introduction of cameras would seem not to be subject to political decision-making: it is more of a routinely employed tool, the installation of which depends solely on strategic planning and successful grant acquisition. In her guided tour, Terezie Lokšová will present the results of her field research in Žilina with respect to surveillance of the public space.