The Society for Nontrivial Pursuits (DE): Suita sledovania

Surveillance Suite (Suita sledovania) je audiovizuálne performance pripravené špeciálne na mieru výstavy Globálna kontrola a cenzúra v Novej synagóge. Zaoberá sa otázkami kyberbezpečnosti a dohľadu na Slovensku. Vychádza zo sociologického výskumu Terezie Lokšovej v Žiline, v ktorom sa zaoberala tým, akú konkrétnu podobu a dôsledky má monitorovanie verejného priestoru. Performance kombinuje viacero zdrojov dát a z nich vytvorí akustický a vizuálny zážitok, ktorý nebude viazaný len na Žilinu, ale prevedie nás rôznymi časmi a priestormi.

audiovizuálne performance
sobota 2. 12. 2017, 18.00, Nová synagóga
vstup voľný

Svetlo, zvuk, jednotky a nuly reagujúce na priestor a históriu Novej synagógy. Komplexné systémy, či už chaotické okruhy, spätná väzba, sociálne systémy a/alebo počítačové programy sú fascinujúci predment výskumu. The Society for Nontrivial Pursuits z nemeckého UdK skúma takéto systémy ako priestor pre experimentálne performance. Dizajnujú, navrhujú a programujú svoje vlastné performatívne svety založené na senzoroch, analógovej elektronike, softvéri a používajú ich v extrémne odlišných projektoch a kontextoch. V kontexte projektu Dáta: Demokracia budú sonifikovať dáta z terénneho výskumu sociologičky Terezie Lokšovej, ktorá skúmala kamerové systémy, ktoré na nás v Žiline dávajú pozor.

Zoskupenie The Society for Nontrivial Pursuits tvoria učitelia, študenti a umelci spriaznení s katedrou generatívneho a výpočtového umenia na berlínskej Univerzite umení (UdK). V Novej synagóge sa už raz predstavili počas Pracovnej výstavy. V performance využijú celú škálu prostriedkov a techník – od priestorovej sonifikácie a 3D vizualizácie, výpočtové stratégie ako sieťový live coding, data scraping (technika získavania dát počítačovým programom z ľudsky-čítateľného obsahu), viacjazyčnú jazykovú analýzu a procesing, až po staršie technológie ako elektrické húkačky a mechanické sirény.

Pred samotnou performance sa o 16.00 uskutoční prezentácia výstupu sociologického výskumu Terezie Lokšovej. Akcia je súčasťou sprievodného programu našj aktuálnej výstavy Globálna kontrola a cenzúra, ktorú môžete vidieť do 6. 12. 2017.

Participujúci umelci / Artists:
Hannes Hoelzl
Alberto de Campo
Daniel Hromada
Haye Heerten
Kathrin Hunze
Arik Kofranek
Franz Milec

Spolupráca / with the participation of:
Terezie Lokšová
Julia Scher
Echo Ho
Magdaléna Kobzová
kyberia.sk

– –
A Society for Nontrivial Pursuits
Surveillance Suite

The Surveillance Suite is a multifaceted audiovisual performance which looks at current Slovak affairs in cybersecurity and surveillance. It was comissioned especially for the Global Control and Censorship exhibition.

Based on recent research by sociologist Terezie Lokšová on the practices and implications of public surveillance in the local context of Žilina, we turn multiple data sources into acoustic and visual experiences that zoom back in time and out in space toward a global perspective on the issues.

The ensemble’s palette includes a wide range of strategies and means, from spatial sonification and 3D visualisation, computational tactics like networked live coding, data scraping, multilingual speech synthesis and processing, to vintage technology in the form of electrical horns and mechanical sirens.