100 rokov (od prvého Československa)

 

Príďte sa spolu s nami najesť a porozprávať o Československu. Prihláste sa vopred emailom na info@novasynagoga.sk (do piatku 26. 10. 2018), aby sme vedeli, koľko navariť.

 

slávnosť, večera a diskusia
nedeľa 28. 10. 2018, 18.00 v kaviarni/zimnej modlitebni
vstupné 100 €, ktoré sa pomerne rozdelí podľa počtu účastníkov – prihláste sa vopred emailom na info@novasynagoga.sk (do piatku 26. 10. 2018)

Presne po 100 rokoch od 28. októbra 1918 sa stretneme za jedným stolom v Novej synagóge, aby sme spoločne spomínali na krajinu, ktorá už neexistuje, ale bez ktorej by bolo všetko inak. Krajinu, v ktorej sme sa narodili a o ktorej histórii sa stále máme čo nové dozvedieť. Budeme hovoriť napríklad o tom, že 1. ČSR bola multietnická “monarchia v malom” a ako spolunažívanie Čechov, Nemcov, Slovákov, Židov, Maďarov, Ukrajincov a Rusínov fungovalo.

Súčasťou večera budú prednášky a diskusia historikov Stanislava Chytku a Michaely Lônčíkovej s filozofom a našim kolegom Fedorom Blaščákom. Vďaka nim nebude večer len o veľkých dejinách, ale aj menších udalostiach, ktoré sa udiali v našom regioóne. Napríklad o ružomberskej vzbure proti ľudákom v roku 1939 alebo o príbehu vzdoru saleziána Tomáša Ružičku, ktorý pôsobil v Žiline a odmietol ľudákom posväcovať nakradnuté majetky. Uvidíte aj unikátny archívny materiál z denníka evanjelického kňaza Fedora Ruppeldta, v ktorom zachytil skazu židovskej synagógy (tej našej) v októbri 1938.

Pustíme sme si aj niekoľko unikátnych audionahrávok z roku 1992, keď sa spoločný štát rozpadal. A príde aj na vaše otázky a spomienky.

Akcia je súčasťou Poslednej československej výstavy v Žiline.

Pred večerou sa môžete zúčastniť aj slávnostnej Cyklojazdy Žilinou – 100 rokov od vzniku Československa a prísť tak do Novej synagógy na bicykli. Štartuje sa o 16.00 na Hlinkovom námestí a prvorepublikové kostýmy aj bicykle sú vítané.

Dalibor Bača: Hľadanie českého vlastenca pod československou vlajkou, nám. Jána Palacha, Praha, 5. 9. 2013 – 31. 10. 2013