János Brückner: Premenlivý pôvod

 

Pôvodom maďarský umelec János Brückner skúma po presťahovaní do Berlína svoj vlastný pôvod. Prostredníctvom emocionálneho realizmu sa obracia späť do dávnej minulosti k svojej rodine, aby vytvoril saturovanú a absurdnú, subjektívnu a prístupnú a rozhodne nelineárnu a nepatriarchálnu interpretáciu životov, ktoré tu boli pred ním – a ktoré čiastočne formovali tak jeho, ako aj mnohých ďalších podobných ľudí. Jedno z vlákien labyrintu príbehov vedie ku koreňom v žilinskom regióne – výstava v galérii Plusmínusnula tak môže byť šancou zahojiť spomienky zo spoločnej minulosti.

výstava, galéria Plusmínusnula
21. 9. – 2. 11. 2018streda – nedeľa 13.00 – 19.00
vstup voľný

Priemerná východoeurópska rodinná história obsahuje v rôznych kombináciách svetové vojny, zmarené sny, životy ovplyvnené zásahmi vyššej moci, etnické konflikty a útlak zo strany autoritatívnych režimov. Ľudia z tejto oblasti zdieľajú rovnaký príbeh, avšak často z opačných strán – ako na ihrisku, kde je každý súčasne tyranom a obeťou.

Vďaka tomu, že som opustil svoju pôvodnú vlasť a zvoli si nový domov som videl a počul veľa z rodinných histórií iných ľudí. Takisto som vďaka tomu pochopil, že môj pôvod nie je niečo zvláštne či exotické – ale je pritom stále môj a môžem ho prerozprávať vlastným spôsobom, aby som ho tak reinterpretoval, znova uchopil a konečne precítil ako niečo známe. Bol to čas obrátiť sa prostredníctvom emocionálneho realizmu späť do dávnej minulosti k svojej rodine: vytvoriť saturovanú a absurdnú, subjektívnu a prístupnú a rozhodne nelineárnu a nepatriarchálnu interpretáciu týchto životov, ktoré tu boli predo mnou – a ktoré čiastočne formovali tak mňa, ako aj mnohých ďalších podobných ľudí.

Som veľmi šťastný, že mám šancu ukázať tento labyrint príbehov prvý raz práve v Žiline, keďže jedno z vlákien príbehov vedie ku koreňom v tomto regióne: táto výstava môže byť šancou zahojiť spomienky zo spoločnej minulosti.

János Brückner
www.brucknerjanos.com