Druhé pokračovanie videoblogu s Martinom Jančokom, architektom rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline na kunsthalle.

O tom, že nemôžeme byť ani pri tak významnej stavbe ustáchaní a príliš opatrní, ale aj o tom, prečo veľmi opatrní a pozorní musíme byť. O reverzibilnosti našich zásahov, ktoré umožnia vystavovať umenie a používať budovu ako kunsthalle, ale budú kedykoľvek v budúcnosti odstrániteľné, aby sa pamiatka mohla využiť na niečo iné. Videoblogy nakrúca a postupne zverejňuje Peter Pikna, raz budú základom dokumentárneho filmu.