100. rokov Červeného kríža

 

Už 100 rokov Červený kríž pomáha!

piatok 6. 9. 2019
vstup na pozvánky

Pri príležitosti storočnice Červeného kríža na území Slovenska organizuje Územný spolok SČK Žilina slávnosť pre zástupcov miestnych spolkov a vzácnych hostí. Sme radi, že si ako miesto oslavy vybrali Novú synagógu.

www.zilina.redcross.sk