Radovan Čerevka: Pochybné diorámy / Doubtful Dioramas

Radovan Čerevka pracuje s informáciami z médií, najmä s tými o vojne. Vyrába objekty a inštalácie, ale aj akvarely, koláže a kresby, kde rekonštruuje a manipuluje jednotlivé vojnové konflikty. V jeho dielach je kus chlapčenskej hravosti, provokatívnosti, ale aj aktivizmu. V najnovšom projekte posúva pojem modelárstva a ešte bezprostrednejšie kombinuje mediálne obrazy a klasické zátišia do subjektívnych diorám.

Vernisáž vo štvrtok 24. 9. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 30. 10. 2015.

Chlapčenská hra s vojačikmi. To bolo to prvé, čo ma napadlo, keď som videla inštaláciu Radovana Čerevku ako jedného z finalistov Ceny Oskára Čepana ešte v roku 2005 v Galérii mesta Bratislavy. Radovan Čerevka sa teda hrá s malými figúrkami vojakov, ale aj presnými modelmi vojenskej techniky. Modelárstvo tu však nie je použité len ako prostriedok, spätne sa k nemu vracia aj ako k jednej z tém jeho diel. Hromadí modelárske mriežky, alebo ich otláča do plastickej hmoty a tento nový predmet odlieva. Vzniká takmer archetypálna tabuľka, ktorá by sa kľudne mohla objaviť aj vo vitríne vedľa tabuliek s klinovým písmom. Len doba a témy odkazov sa trochu zmenili.

Ďalšou významnou zložkou Čerevkovej tvorby sú médiá. Jeho výjavy rekonštruujú mediálne obrazy a správy, a to správy z rôznych dátumov a miest. Pôvodne desivé výjavy sa premieňajú na modelárske krajiny a zátišia, ktoré sa svojím výrazom približujú podivným výjavom v stálych expozíciách historických múzeí lokálneho významu. Odkazy však nezostávajú len pri rekonštrukcii konkrétnych udalostí. Často sú v nich materializované aj schémy a infografiky, vypožičané zo správ, ktoré sa prelínajú s ďalšími vrstvami objektov. Postmodernú skladačku predmetov a významov jeho zátiší dopĺňajú originálne predmety a suveníry z krajín otvorených konfliktov. Burky ako pohoria a historická pokrývka hlavy ako odkaz na koloniálnu minulosť. A to všetko poskladané do pochybných celkov a diorám.

Radovan Čerevka (*1980, Košice) je etablovaný slovenský výtvarný umelec pôsobiaci v Košiciach. Študoval v Ateliéri slobodnej kreativity 3D profesora Juraja Bartusza na Katedre výtvarných umení a intermédií, Fakulta Umení TU Košice, kde od roku 2009 pôsobí ako asistent. Interné doktorandské štúdium absolvoval na Katedre intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave, kde v roku 2014 aj habilitoval. Je členom umeleckej skupiny Kassaboys a spoluzakladateľom Make Up Gallery v Košiciach.

www.cerevka.sk

Txt: Katarína Gatialová

One of our boysobrazok