Ako vaše peniaze pomáhajú a menia sa na kunsthalle?

Napriek tomu, že verejná zbierka nie je hlavný zdroj financovania obnovy Behrensovej synagógy, je stále najdôležitejším finančným zdrojom rekonštrukcie. Prečo? Každý deň takto získavame priemerne 64 € a tak vždy môžeme pokročiť aspoň o kúsok. Predkladáme vám vyúčtovanie prvého roku verejnej zbierky.
A ďakujeme! Bez vašej pomoci by kunsthalle v Žiline nevznikla.

Ak venujete financie teraz, tak VÚB banka ku vašej darovanej sume prispeje rovnakou sumou.

Prvá fáza rekonštrukcie si vyžaduje investíciu v hodnote jedného milióna eur. Čakanie na ďalšie príležitosti – eurofondy alebo iné granty z verejných zdrojov či nových sponzorov – nie sú spojené s nečinnosťou. Naopak každý deň sa približujeme k otvoreniu kunsthalle v priestoroch obnovenej Novej synagógy.

Od začiatku nášho projektu tvrdíme, že sa to dá aj inak než len nastavovaním ruky štátu – a vďaka darom viac ako 1000 ľudí je to pravda. To vytvára z tohto projektu spoločné dielo komunity zloženej zo stoviek ľudí.

Od vyhlásenia prvej oficiálnej verejnej zbierky 1. 6. 2012 na obnovu Novej synagógy v Žiline (číslo verejnej zbierky SVS-OVVS3-2012/011107) sa vyzbieralo 23 392,20 € v prvej fáze zbierky do 31.5.2013, z toho sme k 31. 9. 2013 použili celú sumu na úhradu faktúr súvisiacich s obnovou pamiatky.

Z povolených foriem zbierania sme využili formu dobrovoľných príspevkov na účet zbierky 2620864319/1100 a zasielaním SMS (DMS) správ s textom „DMS SYNAGOGA“ na číslo 877.
Hrubý (celkový) výnos zbierky: 23 864,52 € (na účte 23 392,20 €, na DMS účte 472,32 €)
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky: 0,00 €
Čistý výnos zbierky: 23 864,52 €

Zoznam faktúr zaplatených do konca septembra 2013 hradených zo zbierky v predkladanom poradí:

 • búracie práce a odstraňovanie nepôvodných stien a podláh v celkovom objeme 113 ton: 3160 €- výkopové a zemné práce: 1537 €
 • práce na vodovodnú a plynovú prípojku: materiál 755 €, práca 300 €)
 • pripojovací poplatok k distribučnej sústave – Stredoslovenská energetika: 2040,77 €
 • obaly na projektovú dokumentáciu, vytlačenie projektovej dokumentácie (veľkoplošný xerox): 126,90 €
 • pokládka ležatej kanalizácie do zeme: 1445 €
 • diagnostika a čistenie kanalizácie: 342 €
 • betón 3m3 + preprava (podlievanie základov stavby): 223,92 €
 • výskum pôvodného materiálu (chemický rozbor omietok): 100 €
 • betón 6m3 + preprava (podlievanie základov stavby): 351,36 €
 • betón 4,75 m3 + preprava (podlievanie základov stavby) 292,20 €
 • penové sklo 65m3: 1740 €
 • betón 1,5 m3 + preprava (podlievanie základov stavby) doplatok: 22,39 €
 • penové sklo 40m3 (izolačný materiál novej podlahy) : 1056 €
 • koordinácia stavebných činností, zásobovanie stavebným materiálom, koordinácia stavebných prác a dobrovoľníkov pracujúcich na obnove synagógy, fotodokumentácia a archivácia postupu rekonštrukcie v období jún – august 2013: 1000 €
 • vodoinštalatérske práce vrátane dodávky materiálu: 1090 €
 • penové sklo 90m3 (izolačný materiál novej podlahy) : 3552 €
 • výber z bankového účtu na úhrady v hotovosti (demontáž oceľovej konštrukcie,…): 2000 €
 • montáž a demontáž lešenia v synagóge: 1560 €
 • obaly na projektovú dokumentáciu, vytlačenie projektovej dokumentácie (veľkoplošný xerox): 46,06 €
 • návrh grafiky podporujúcej rekonštrukciu synagógy: 225 €
 • výroba modelu budovy synagógy (v mierke 1:50): 1000 €
 • betón 1,5 m3 + preprava (podlievanie základov stavby): 111,93 €
 • búracie práce a odstraňovanie nepôvodných stien a podláh v celkovom objeme 113 ton: 3160 €
 • výkopové a zemné práce: 1537 €
 • práce a materiál na vodovodnú a plynovú prípojku: 1055 €
 • pripojovací poplatok k distribučnej sústave – Stredoslovenská energetika: 2040,77 €
 • obaly na projektovú dokumentáciu, vytlačenie projektovej dokumentácie (veľkoplošný xerox): 126,90 €
 • pokládka ležatej kanalizácie do zeme: 1445 €
 • diagnostika a čistenie kanalizácie: 342 €
 • betón 3 m3 + preprava (podlievanie základov stavby): 223,92 €
 • výskum neznámeho materiálu (chemický rozbor omietok): 100 €
 • betón 6 m3 + preprava (podlievanie základov stavby): 351,36 €
 • betón 4,75 m3 + preprava (podlievanie základov stavby): 292,20 €

novasynagogasocialky7051260425_7149ffffc2_z novasynagogasocialky7165054238_86e4b7467f_z novasynagogasocialky8663018292_ae6aa0da88_z novasynagogasocialky8663021634_64983ff66b_z novasynagogasocialky9252278665_4582bc75c6_z novasynagogasocialky9255049422_3c56c104d4_z novasynagogasocialky9367662827_bb6e52bcdd_z novasynagogasocialky9466482310_ce4aa48329_z novasynagogasocialky9466536788_6841ec4a2c_z novasynagogasocialky9491163675_35fc5a4013_z novasynagogasocialky9495601246_fdfdaf5745_z

Generálny partner

Hlavní partneri rekonštrukcie 2013 – 2014