Piesne pre soprán a gitaru / Bibiana Nwobilo (NG, AU) a Jonas Skielboe (DK, AU)

 

Bibiana a Jonas účinkujú spolu od roku 2010, kedy sa prvýkrát stretli. Sústreďujú sa predovšetkým na európsky klasický piesňový repertoár a jeho presahy (napr. do latinsko-americkej oblasti). Dôležitú súčasť ich pôsobenia predstavuje transkripčná činnosť. V koncertných programoch kombinujú pôvodnú tvorbu pre obsadenie hlas a gitara s prepismi z pôvodného obsadenia pre hlas a klavír. Najmä Jonas sa už 15 rokov aktívne zaoberá týmito úpravami. Duo príde do Žiliny po úspešnom účinkovaní v Škótsku, Švajčiarsku, Holandsku, Taliansku, Španielsku, Grécku, Dánsku či v Rakúsku.

komorný vokálny koncert  / spev a klasická gitara
piatok 10. 5. 2019, 19.00

vstupné 5,00 € /3,00 € (študenti, seniori, …), predpredaj na tootoot.fm alebo na mieste polhodinu pred koncertom

Program koncertu umelci pripravili zo svojich zásob obľúbenej piesňovej literatúry. Usadení vo Viedni si pochopiteľne za východzí bod volia tvorbu Franza Schuberta. Jonas sa domnieva, že množstvo Shubertovych pôvodne klavírnych sprievodov je ako stvorených pre gitaru. Aj jeho úprava výberu zo Schumannovho cyklu Dichterliebe op. 48 (Láska básnikova) pre gitaru, vnáša nové perspektívy do vnímania diela, a to napriek “schumannovskej” koncepcii klavíra, ktorému je viac ako gitare prirodzená rozšírená harmónia. Nadchnutí pre špecifiká lokálnej tvorby sa po zastávke vo Francúzsku (piesne Faurého, ktorý zohral dôležitú úlohu pre tzv. “Lied Française”) interpreti dostanú aj k skladateľskému odkazu “latino” sveta. Faurého súčasníka, Španiela Manuela de Falla, inšpiroval pobyt v Paríži k napísaniu piesňového cyklu “Seite Canciones populares Españolas”. Dielo dlho čakalo na svoje vydanie v skladateľovom kufri počas jeho niekoľkoročného cestovania po svete. Práve Falla spolu s Brazílčanom Villa Lobos sú zaujímaví v súvislosti s uchopovaním “európsky” ustálenej piesňovej formy s tým, že do nej vkladajú pre ich rodiská charakteristické tradičné prvky z prostredia mimo koncertných sál. Je zjavné, že obdobné tvorivé miešanie používajú aj Bibiana s Jonasom pri zostavovaní programov svojich vystúpení.

program koncertu:

Franz Schubert (1797 – 1828):
Seligkeit
Auf dem Wasser zu singen
Ständchen
Nähe des Geliebten

Robert Schumann (1810 – 1856):
Dichterliebe op. 48 (arr. Jonas Skielboe) – I Im wunderschönen Monat Mai, II Aus meinen Tränen sprießen, III Die Rose, die Lilie, die Taube, IV Wenn ich in deine Augen seh’, V Ich will meine Seele tauchen, X Hör ich das Liedchen klingen, VII Ich grolle nicht

Gabriel Fauré (1845 – 1924):
Mai  op. 1 č. 2 (arr. Jonas Skielboe)
Apres un reve op. 7 č. 1

Heitor Villa Lobos (1887 – 1959):
Melodia sentimental
Canção do amor
Modinha

Vicente Amigo (1967):
Morente

Manuel de Falla (1810 – 1856):
7 Canciones Populares Españolas (arr. Jonas Skielboe) – El paño moruno, Asturiana, Jota, Polo

– –

www.bibiana-nwobilo.com

www.jonasskielboe.com