Café Európa: Dokážeme zvrátiť klimatické zmeny?

 

Cyklus Café Európa organizuje Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Káva a malé občerstvenie je na EÚčet.

diskusia s aktuálnou európskou témou
streda 18. 9. 2019, 18.30, kaviareň Novej synagógy
vstup voľný

Európska únia je jedným z hlavných aktérov v boji proti klimatickým zmenám. Snaží sa napĺňať ciele parížskej klimatickej dohody a presadzuje konkrétne riešenia na zníženie objemu odpadu a rastu teploty. Sú tieto opatrenia klimaticky a ekonomicky efektívne? Do akej miery majú dosah na globálne zmeny podnebia? Dokáže EÚ znižovať emisie a byť konkurencieschopná?

Na tieto a ďalšie otázky moderátora Juraja Hajka prídu odpovedať:
Radovan Kazda, analytik, Energie-portal.sk
Soňa Liová, hydrologička, SHMÚ
Pavol Szalai, editor, EURACTIV

www.cafeeuropa.sk