Čierne na bielom: Rozhovor je vzťah

 

Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z vedy, výskumu a umenia v spojení s širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. V druhom vydaní uvedie  renomovanú etnologičku Moniku Vrzgulovú zo Slovenskej akadémie vied.

prezentácia a diskusia
pondelok 1. 4. 2019, 18.00 v kaviarni
vstupné dobrovoľné

Dozviete sa, čo skúma etnológia. Aký je vzťah medzi históriou, pamäťou a identitou. Medzi jej hlavné pracovné metódy patrí oral history a rozhovor je jej hlavným výskumným nástrojom. Budeme hľadať možné odpovede, prečo je rozhovor vzťah.

PhDr. Monika Vrzgulová CSc. (1965) pochádza z Trenčína, vyštudovala Katedru etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, je samostatnou vedeckou pracovníčkou na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Venuje sa problematike kolektívnej pamäti, reflexii minulosti v spomienkach ľudí a vzťahu pamäť – identita. Svoj odborný záujem delí medzi akademický výskum a aplikáciu jeho výsledkov v praxi angažovaním sa v mimovládnom sektore. Dlhodobo sa venuje aj výskumu holokaustu na Slovensku, pôsobila v Nadácii Milana Šimečku, 12 rokov viedla Dokumentačné stredisko holokaustu. Je špecialistkou na obdobie holokaustu a jeho miesto v súčasnej spoločnosti Slovenska, vzdelávala stredoškolských učiteľov ako učiť o holokauste, predsudkoch a stereotypoch. Zastupovala SR ako expertka v medzinárodnej organizácii International Holocaust Remembrance Alliance (2005-2013). Od roku 2017 vedie projektový tím skúmajúci Súčasné obrazy socializmu.

Pavlína Fichta Čierna je vizuálna umelkyňa. Po skončení VŠVU v Bratislave pôsobila na viacerých postoch v oblasti kultúrneho života a na umeleckých vysokých školách. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Žilinskej univerzite. Získala niekoľko hodnotných ocenení, jej diela sú reflektované na medzinárodnej scéne a sú súčasťou inštitucionálnych zbierok doma i v zahraničí.

Pracovný stôl Moniky Vrzgulovej

Monika Vrzgulová a Anna Grusková

Pavlína Fichta Čierna