Critical Band

 

Klasická hudba neráta s vymedzovaním pravidiel za každých okolností. Nejeden skladateľ povýšil  tzv. indetermináciu (neurčitosť, neurčenosť) na svoj základný kompozičný princíp. Pozývame na koncert, ktorý budeme počúvať aj pozerať. Na audiovizuálnu realizáciu interpretačných a zároveň autorských vízií v programe s podtitulmi Vzory, Vzorky, Vzorce (Patterns).    

koncert novej hudby
piatok 21. 2. 2020, 19.00
vstupné 5,00 /3,00 €, predpredaj na tootoot.fm, predaj na mieste od 18.30    

Mladé bratislavské zoskupenie Critical Band skúma a konfrontuje tvorbu jedného z vrcholných predstaviteľov americkej avantgardy – Mortona Feldmana – známeho pre jeho rozsiahle znejúce, no takmer nehybné plochy.

Critical Band
Matej Sloboda / klavír, live electronics
Lenka Novosedlíková / zvonkohra, live electronics
Eva Hrušková /priečna, altová, basová flauta
Jakub Pišek / videoprojekcia

Program
Lenka Novosedlíková / Matej Sloboda: Patterns/Symbols (2019)
Morton Feldman (1926 – 1987): Why patterns? (1978)

Lenka Novosedlíková
bicistka a hudobná skladateľka. Bicie študovala na konzervatóriu v Bratislave a Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Ako hráčka na bicie nástroje spolupracuje s Cluster Ensemble, Veni Ensemble, Enseble Spectrum a ďalšími súbormi, ktoré sa venujú interpretácii klasickej, improvizovanej a experimentálnej hudby. Pôsobila v orchestri Štátnej opery v Košiciach. Okrem interpretačného zamerania vyštudovala aj kompozíciu na VŠMU a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo v portugalskom Porte. Je spoluzakladateľkou festivalu Asynchrónie-prehliadka mladých skladateľov.

Eva Hrušková
flautistka a pedagogička vyštudovala hru na flaute na konzervatóriu v Košiciach a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila mnohých interpretačných kurzov a študijného pobytu na Royal Academy of Music v Dánsku. Je členkou súborov Ensemble Spectrum, Dvesto3Kvartet a Veni Academy, s ktorými vystúpila na festivaloch Pohoda, Konvergencie, Melos-Étos, Hudba dneška v SNG, Bach Tribute, Orfeus, Asynchronie a i. Okrem koncertných aktivít sa venuje pedagogickej činnosti na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie v Bratislave.

Matej Sloboda 
skladateľ a dirigent študoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave (I. Buffa), na Kunstuniversität v Grazi (B. Furrer) a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (D. Müller– Siemens). Jeho skladby boli uvedené na festivaloch ISCM World Music Days – Južná Kórea, Peking, Melos–Étos, Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné. Matej Sloboda je umeleckým vedúcim komorného orchestra Ensemble Spectrum, ktorý sa venuje interpretácii klasickej a experimentálnej hudby 20. a 21. storočia.