Čierne na bielom: Letisko s prof. Antonínom Kazdom

 

ČnB je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Čierna predstavuje zaujímavých hostí z vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami.

diskusný večer Pavlíny Fichta Čiernej
streda 19. 2. 2020, 18.00 v kaviarni
vstupné dobrovoľné

V siedmom vydaní Čierne na bielom predstaví PFČ špecialistu z oblasti civilného letectva Antonína Kazdu zo Žilinskej univerzity. Dozviete sa, pre koho sa navrhujú a stavajú letiská, ako je to s dopadmi leteckej dopravy na životné prostredie, či sú rozdiely v manažovaní letísk v európskych (a iných) krajinách a ako súvisí plánovanie a výstavba letísk so životnou úrovňou a demokraciou.

Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.  sa venuje lietaniu a letiskám od svojich pätnástich rokov. Zaoberá sa plánovaním a prevádzkou letísk a bezpečnosťou leteckej dopravy. Pôsobí na Žilinskej univerzite, v rokoch 2000 – 2015 bol vedúcim Katedry leteckej dopravy. V rokoch 2003 – 2016 zastupoval Slovensko v Programovom výbore EÚ a programe Horizont 2020. V rokoch 2008 – 2017 bol Národným delegátom SR v Poradnom výbore pre letecký výskum a inovácie v Európe. Externe pôsobí na Cranfield University v Spojenom kráľovstve, v roku 2016 bol predsedom pracovnej skupiny Programmatic Review – Aerospace Engineering na IT Carlow v Írsku a niekoľko rokov pôsobil ako člen akreditačnej skupiny na Emirates Aviation University v Dubai. Je autorom viac ako 375 projektov, štúdií a posudkov z oblasti letísk a leteckej dopravy, a autorom významných knižných publikácií.