Erik Šille: Spiaca voda / Sleeping water

Nikdy nevieš, čo sa stane, ak zobudíš spiacu vodu. Erik Šille sa v najnovších maľbách venuje téme vody, ktorá je v našej kultúre úzko spojená so životom rovnako ako so smrťou.

Vernisáž  9. 4. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 1. 5. 2015

V mnohovrstevných kompozíciách rozvíja mikropríbehy, pričom korene jeho ikonografie nájdeme v starých legendách a mýtoch. Zároveň sú Šilleho obrazy natoľko otvorené, aby sme pri pohľade na nich pustili uzdu vlastnej fantázie. Ako sa k metafore spiacej vody vyjadril francúzsky filozof Gaston Bachelard, skutočný „poetický obraz neopisuje – vyzýva! Nabáda k spomínaniu, vyvoláva sny, otvára sa nekonečnému svetu. „Spiaca“ voda je pre bdelého spáča hotovým univerzom; je to doslova symbol záhady sveta.“ (In: Ostium 2013/4).

Erik Šille, absolvent VŠVU v Bratislave, nositeľ Ceny Igora Kalného, víťaz VÚB Maľba, laureát Ceny Tatra Banky Mladý tvorca 2010. Venuje sa maľbe inšpirovanej pop-artom, komiksom, graffiti a populárnou kultúrou všeobecne, nevynímajúc jazyk reklamy a marketingu.

Gabriela Kisová

Erik Šille je známou postavou domácej výtvarnej scény. Jeho maľby rozprávajú príbehy podivných postáv a zvierat. Každý obraz je svetom samým osebe, má vlastné pravidlá vzťahov medzi prvkami známymi z komixov a popkultúry. Výstava v Plusmínusnula bude rozprávať mýtus o spiacej vode, ktorú doplní niekoľko posledných obrazov / objektov zo série Čas.

 

Erik Šille / Sleeping water
You never know what happens when you wake up the sleeping water. In his latest paintings, Erik Šille concentrates on a theme of water which, in our culture, is closely connected with both life and death. Multilayered compositions develop micro stories while roots of his iconography can be traced back to old legends and myths. At the same time Šille’s paintings are so open that we are able to release our imagination. As the French philosopher Gaston Bachelard commented on the sleeping water metaphor, “A poetic picture does not describe – it challenges! It calls for recollection, raises dreams, opens to the endless world. For an awake sleeper “the sleeping water” is a ready made universe; it is literally a symbol of the world’s mystery.” (In: Ostium 2013/4).

Erik Šille, graduate of VŠVU in Bratislava, Igor Kalný Award laureate, winner of VÚB Painting award, 2010 Tatra Banka’s Young Artist Award laureate. He dedicates himself to paintings inspired by Pop-art, comics, graffiti, popular culture in general as well as advertisements and marketing.

Text: Gabriela Kisová
Translation: Igor Šimo

sille

 

Foto: Dalibor Adamus