Adam Donovan: Kruhová audiometria / Circular Audiometry

Roboty si žijú svoj vlastný život, autonómne sa točia, pohybujú a vydávajú zvuky. Ich sonický charakter musí divák objavovať – zvuky sú počuť len v určitých miestach, odrážajú sa od stien.

Vernisáž v stredu 6. 5. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 17. 6. 2015.

Robotické hračky, zvukové a hybridné inštalácie a performance austrálskeho umelca Adama Donovana reflektujú jeho hlboký vzťah k vede, strojom a technológiám. Na výstave v Plusmínusnula predstaví celkom nové dielo – robota s pohyblivým, dva metre dlhým ramenom.

Kruhová audiometria je nová zvuková inštalácia a akustický robot austrálskeho
umelca Adama Donovana. Inštalácia, podobne ako Donovanove predchádzajúce
diela, využíva smerovanie zvuku, jeho odrazy od stien, alebo priestorové a časové
posuny. Takto v galérii vzniká pre divákov nové a neznáme sonické prostredie.
Pohyb robotov splýva s pohybom divákov a vytvára polo-robotickú, polo-ľudskú
priestorovú performance. Jeho sochy/roboty sú stretnutím s technológiou, aké ste
ešte nikdy nezažili.
Adam Donovan (AUS) sám seba nazýva hybridným umelcom, ktorý sa pohybuje na
rozhraní vedy, umenia a technológie. Využíva robotické sochy, nelineárnu akustiku,
prostredie počítačových hier alebo filmársky tracking. Jeho diela vychádzajú
z autorovej lásky k strojom a neuchopiteľným aspektom každodennej fyziky. V
súčasnosti Adam Donovan žije a pracuje vo Viedni, lebo z Viedne je vraj všetko
bližšie, než z Austrálie.

http://adamdonovan.net

Výstava je súčasťou festivalu Multiplace.

https://multiplace.org

Adam Donovan / Circular audiometry
Circular audiometry is a new sound installation made from acoustic physics
manipulating robot by Vienna based artist Adam Donovan. Using sound focusing
– parametric speakers or sound lasers, reflection and Anti Doppler shifts, Adam
Donovan’s works disrupt the auditory perceptual engine to create an environment
of sound that normally is not possible to hear in nature. Motion of the audience
merges with the motion of the robots as they move turning the piece into part
machine part human mesmeric flow performance.
Adam Donovan (AUS) is a hybrid media artist working in the area of science, art and
technology. His artwork incorporates Nonlinear Acoustics, robotic sculpture, Game
Engine Environments and camera tracking. His work is often inspired by my personal
attachment to machines and the intangible aspects of physics we experience every
day. He explores these phenomena amplifying their effects to create new mediums
and experiences.

adam-donovan-doppler