Deň Pro Monumenta – prevencia údržbou

Seminár pre vlastníkov a správcov nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

štvrtok 28. 5. 2015

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na seminár o tom, ako sa dobre postarať o svoju pamiatku. Seminár je súčasťou nového projektu PRO MONUMENTA zameraného na technickú diagnostiku stavu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, spoluprácu s ich vlastníkmi a správcami a ukážky vhodnej údržby. Projekt vychádza z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí. Veľa porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti, alebo nevhodnou údržbou.

Program prednášok a diskusií:

13.30 Branislav Rezník & Ing.arch. Pavol Ižvolt. PhD.:
Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou

14.15 doc. ing. Miloš Dudáš, PhD.:
Problematika súčasnej údržby a obnovy vidieckych šľachtických sídiel

15.15 Mgr. Vladimír Majtan:
Historický kostol, pamiatka versus živý sakrálny priestor

15.50 Ing.arch. Pavol Ižvolt. PhD.:
Údržba objektov ľudového staviteľstva

17.00 praktické ukážky zásahu inšpekčnej skupiny Pro Monumenta na Novej synagóge

Účasť na seminári je bezplatná, viac info na www.promonumenta.sk.

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

14127930986_e13afeb15b_o