Ondrej Veselý: Žitie hudby v Žiline

 

„Záhada hudby je záhada, my nevieme, prečo vlastne hudba existuje, prečo vznikla a funguje a prečo sa rozvíja.“ (Roman Berger)

rezidenčný výskumný pobyt
25. 1. – 26. 2. 2021

online prezentácia a stretnutie s Ondrejom Veselým v utorok 2. 3. 2021, 18.00 na facebook.com/novasynagoga

V rámci jeho rezidenčného pobytu Žitie hudby v Žiline sa skontaktoval s radom aktérov miestneho hudobno-umeleckého života so zámerom dopytovať sa, akej hudbe sa u nás darí. Podelí sa s nami o zistenia a porozpráva nám tiež o rôznych podobách hudby i o tom prečo holduje nielen tradičnej, ale predovšetkým súčasnej hudbe.

“Na hudbe ma najviac baví, že ju nie je možné úplne spoznať. Zachraňuje vo mne ono malé dieťa, ktoré sa chce pozrieť do každého kúta, prekutrať každú poličku a pozrieť sa pod každú posteľ.” (Ondrej Veselý)

O tom, že hudba nesmie v našom programe chýbať, nemáme žiadne pochybnosti. Tu niekde nasleduje otázka, ktorá (našťastie, ako aj v úvodných tvrdeniach) nemá jednoznačnú odpoveď: Prečo?… Ostávame aj naďalej v strehu a chceme čo najviac otvorenými ušami (a tiež čo najviac otvorenou mysľou) reflektovať jej nesmiernu diverzitu. Aktívneho gitaristu, no zároveň neúnavného organizátora a “hudobného reportéra” Ondreja Veselého v našom meste zaujímajú predovšetkým tri základné okruhy –  hudba a aktuálnosť, aktuálnosť hudby, hudba a komunita / spoločnosť. A my sa spolu s ním budeme pýtať a robiť si poznámky o miestach a ľuďoch, ktorí sa o hudbu v Žiline starajú.

Viac o Ondrejovi Veselom sa dočítate na
https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/3227-ondrej-vesely 

Ondrej Veselý (vľavo) so skladateľom Mirom Bázlikom (foto: Viera Čakany)