Budúcnosť korupcie na Slovensku

 

Stretnutie Komunity Zastavme korupciu a tri pohľady na korupciu a jej budúcnosť u nás. Korupcia z pohľadu človeka, ktorý ju zažil na vlastnej koži, z pohľadu osoby, ktorá pracuje s mládežou a z pohľadu úradníka, ktorý pracuje v inštitúcii, o ktorej si všetci myslia, že je skorumpovaná. V diskusii s nimi ideme hľadať konkrétne riešenia tohto problému.

diskusia OZ Zastavme korupciu
utorok 12. 6. 2018, 17.00  – kaviareň (zimná modlitebňa)
vstup voľný

Stretnutie a diskusia v Žiline sú vyvrcholením série diskusií na stredných školách po celom Slovensku, počas ktorých Michal Pati a ďalší ľudia z Komunity Zastavme korupciu spolu s laureátmi ocenenia Biela vrana vysvetľovali študentom pojem korupcia a jej dopady na spoločnosť či jednotlivca. Stredoškoláci si mohli vypočuť autentické príbehy whistleblowerov a zistiť tak, že tento fenomén nie je iba záležitosťou vysokej politiky. V Novej synagóge sa stretnú s verejnosťou, aby zhodnotili svoje pocity a dojmy zo stretnutí s desiatkami mladých ľudí a načrtli budúcnosť vnímania korupcie na Slovensku.

Program a hostia:

Marta Bočeková je jednou z tých, ktorým viera v spravodlivosť nedovolila prehliadnuť pochybenia svojich nadriadených a ako kontrolórka si teda zodpovedne plnila svoje povinnosti. Jej odhodlanie však nenašlo pochopenie na jej pracovisku a z práce ju za to vyhodili. Nadácia Zastavme Korupciu jej pomohla vyhrať súdny spor s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, kde pôsobila, a súd tak uznal, že výpoveď nebola oprávnená.

Monika Filipová vyštudovala okrem práva aj čínsky jazyk a medzikultúrnu komunikáciu na UK v Bratislave. Od mája 2017 je riaditeľkou odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na ministerstve vnútra a do povedomia verejnosti sa dostala napísaním otvoreného listu, kde opisovala pomery na ministerstve vnútra a dôvody jej frustrácie. Vo verejnej správe je ale odhodlaná zostať a meniť veci k lešiemu.

Ako stredoškolský učiteľ Oto Žarnay poukázal na nehospodárne využívanie so školskými prostriedkami na právne služby, ktoré neboli nikdy využité. Po upozornení na tento problém bol po maturitách prepustený pre nadbytočnosť. Súd o oprávnenosti jeho vyhodenia dodnes trvá. Neskôr sa stal poslancom NR SR, kde sa venuje prevažne téme školstva. Oto Žarnay bol v roku 2013 ocenený Bielou vranou.

Súčasťou podvečera bude aj hudobné vystúpenie Patrície Zúbekovej a vystúpenie herca Mareka Geišberga, ktorý prečíta nadčasovú reč od T. G. Masaryka O demokracii.

www.komunita.zastavmekorupciu.sk
viac info emailom na bernatova@zastavmekorupciu.sk