SonicPi. Kreatívne programovanie hudby pre deti

 

Netradičný workshop zameraný na rozvoj hudobnej kreativity pre deti v základoškolskom veku ponúka súčasnejšiu a pútavejšiu alternatívu k dnes zaužívaným spôsobom výučby hudobnej výchovy na školách. Namiesto pasívnej posluchovej formy a memorovania skladieb dáva deťom možnosť tvoriť a učiť sa tak hudbe prostredníctvom jej vytvárania.

tvorivá dielňa pre deti od 10 rokov
piatok 1. 3. 2019, 14.00 – 17.00
sobota 2. 3. 2019, 10.00 – 13.00
účastnícky poplatok 12,00 € za dva dni vrátane občerstvenia
registrácia vopred emailom na maria@stanica.sk

Deti dokážu jednoducho v priebehu niekoľkých hodín skomponovať prvú vlastnú skladbu a naučia sa základné princípy hudobnej skladby. Workshop v deťoch hravou formou posilňuje záujem o hudbu a rozvíja ich prirodzené vlohy. Od účastníkov sa pritom nevyžaduje predošlá znalosť hudby ani schopnosť hrať na hudobný nástroj. Naopak, koncept workshopu vychádza z myšlienky, že hudbu v jej rôznych polohách máme radi všetci a lásku k nej posilňuje skúsenosť, že ju dokážeme vytvoriť a ovládnuť to, čo tradične nazývame hudobným nástrojom. Workshop je určený pre deti od 10 rokov, deti si musia priniesť vlastný laptop a sluchátka.

Lektorom workshopu je hudobník a učiteľ Fero Király (1979). Ferov primárny nástroj, ktorý vyštudoval a dlhodobo sa mu venuje, je klavír, no vo svojej tvorbe sa vo veľkej miere zaoberá aj digitálnymi technológiami a ich vplyvom na hudbu. Verejnosť ho najviac pozná ako hráča na klávesové nástroje, ktorý na Slovensku a v zahraničí sólovo alebo spolu so svojím materským súborom Cluster ensemble interpretuje diela súčasných skladateľov, prevažne Philipa Glassa a Steva Reicha.