Pripravovanie Sphéry / Horizontálna gradácia a Šťastné sviatky

 

“Milujem rytmus, radenie… opakovanie. Kreslenie čiar ma dostáva k absolútnemu tichu, k sebe bez mysle. K plnohodnotnému práznu, k zmyslupnému času. K nezobraziteľnej podstate hlbokého priestoru medzi čiarami. Niekedy mi zostane myseľ len pre nádych a s kreslením čiary trvajúci výdych a znova a znova tak. Čiara by mohla deliť roky a rok by mohol byť tým nádychom pred ďalším rokom.” (Juraj Gábor)

work in progress budúcej výstavy Juraja Gábora
8. 12. 2020 – 3. 1. 2021
vstupné 3,00€ / študenti a seniori dobrovoľné, v hotovosti na mieste alebo online na tootoot.fm

Bohužiaľ nariadením vlády už nemôžeme byť od 1. do 24. januára 2021 otvorení ani ako “kostol” a tak si Sphéru, na ktorej sme v decembri začali pracovať, môžete pozrieť len online na našom Flickri na fotkách Laury Bouflet a Richarda Kohlera. Bohužiaľ vyzerá to na dlhšie odlúčenie, sledujte nás z domu a z diaľky na Flickri a tiež na Facebook.com/Novasynagoga alebo Instagrame.

Pripravovanie Sphéry

Na budúci rok pripravujeme veľké dielo. Bude o neviditeľnej Sphére, ktorá je pod kupolou Novej synagógy. Čiastočne a na jeden rok ju zviditeľníme a pozveme do nej umelcov a vás. Juraj Gábor už na pripravovaní Sphéry robí niekoľko rokov. Začiatok fyzického rastu jeho monumentálneho diela v Synagóge je spojený so zbieraním energie a materiálu. Celý proces vzniku objektu bude otvorený verejnosti a kostol-galéria bude počas inštalácie otvorená. Už dnes vidíte v hlavnej sále množstvo v decembri vyrobených konštrukčných prvkov, z ktorých budeme Sphéru stavať. Veľké to začne byť od januára-februára 2021. Tesári pracujú na dvore aj v priestore, zastavte sa občas na nich pozrieť. Od hmoty, jej váhy a špecifickej povahy materiálu sa postupne prostredníctvom celoročného programu chceme dostať opäť k jej nehmotnému a abstraktnému rozmeru. Sphéra bude priestorom pre ďalšie výstavy, akcie, umelecké aj neumelecké intervencie.

Sledujte, ako robíme a staviame na fotkách na flickr.com/novasynagoga.

Horizontálna gradácia (Juraj Gábor)
/ Šťastné sviatky (Agnes Martin)
19. 12. 2020 – 3. 1. 2021

V decembri sme namiesto vianočných trhov do centra Synagógy priviezli aj 12 kubíkov dreva z Jurajovho štyri roky starého diela Vertikálna gradácia, monumentáneho schodiska vytvoreného pre galériu Kostka v pražskej Meet Factory. Vertikálnu gradáciu o postupnom stúpaní a klesaní, raste i úpadku Juraj rozprestrel na zemi pod kupolu a pred odchodom na sviatky upratal aj všetok konštrukčný materiál na stavbu Sphéry. Nadýchnite sa čerstvo narezaného dreva.

Horizontálnu Vertikálnu gradáciu dopĺňajú vo vitrínach pod balkónmi kresby slávnej umelkyne Agnes Martin, ktorú Juraj Gábor pred pred rokom ešte nepoznal: “Najprv som si jej dielo uvedomil na pohľadnici, ktorú do našej domácnosti dostala moja snúbenica. Bola na nej s krásnym prianím šťastia do roku 2020 reprodukcia obrazu Happy Holiday pripomínajúca výrez červeno-bielych pásov na stene v Synagóge. Potom som dostal vo februári poštou katalóg s reprodukciami jej kresieb od poetky Mily Haugovej so slovami, že ten katalóg patrí ku mne. Poslala mi ho po tom, ako som jej v lete 2019 daroval knihu mojich kresieb. Rozhodol som sa kresby z knihy Agnes Martin vystaviť a ukázať akési paralelné línie.”

Prajeme vám šťastné sviatky, vydýchnutie a hlboké nadýchnutie v novom ťažko popísateľnom priestore Sphéry, ktorú pre vás pripravujeme v roku 2021.

Juraj Gábor a jedna z jeho skíc Sphéry, ktorú začíname pripravovať na rok 2021.