Sprievodný program k výstave Dana Perjovschého a ďalšie akcie, ktoré sa udejú počas nej

Témy a vybrané správy, ktoré Dan Perjovschi spracoval na svojej veľkoformátovej kresbe, si zaslúžia diskusie. Niektoré sa dejú priebežne v hlavách divákov a v médiách, iné, špecifickejšie, sme sa rozhodli rozobrať verejne v rámci nášho cyklu Memory Kontrol na Stanici Žilina-Záriečie. Súčasťou výstavy sú aj vzdelávacie a rodinné programy, prehliadky pre školy, a výstava bude priestorom aj pre ďalšie akcie ako Pecha Kucha alebo koncert speváckeho zboru Technik, ktoré s ňou síce nesúvisia, ale udejú sa paralelne s ňou. Pozývame.

30. 9. – 2. 10. 2014 (v Novej synagóge)

Karikaturista Martina „Shooty“ Šútovec (SME) a výtvarník Cyril Blažo, ktorých sme pozvali, aby do výstavy urobili malú intervenciu alebo vizuálny komentár. Ich “príspevky” zostanú na výstave až do jej ukončenia v podobe video a foto záznamu, pretože Dan Perjovschi nesúhlasil s trvalým zásahom do svojho diela.

2. 10. 2014, 18.00 (na Stanici Žilina-Záriečie)

Diskusia „Ako vyhrať voľby“ o práci ľudí v pozadí toho, čo počujeme a vidíme, keď politici vystupujú pred mikrofónom a kamerami – Adam Znášik a Peter Hajdin (Komplot), Michal Hlaváč (Vrtieť psom), Rado Baťo (Kancelária prezidenta SR), moderuje Fedor Blaščák (Memory Kontrol).

4. 10. 2014, 15.00 – 17.00 (v Novej synagóge)

Kinderhalle popoludnie pre rodiny s deťmi „Vybrané novinky“ na témy a techniky, ktoré používa Dan Perjovschi vo svojej tvorbe. Lektori –Hana Hudcovičová Lukšů a Martu Hlavajová (ateliéry Stanica).

9. 10. 2014, 18.00 (galéria Plusmínusnula)

Vernisáž výstavy Jakuba Hošeka Sklízení snů.

9. 10. 2014, 20.20

Pecha Kucha Night Žilina, Vol. 28 – 20 obrázkov x 20 sekúnd pre tvorivých ľudí, o ktorých vám chceme dať vedieť, tentokrát ako súčasť Žilinského literárneho festivalu.

23. 10. 2014, 18.00 (na Stanici Žilina-Záriečie)

Diskusia „Kto páli a kto chráni archívy ŠTB?“ – Martin Slávik a Radek Schovánek (Ústav pro studium totalitních režimu, ÚSTR Praha), Miroslav Lehký (exÚPN, exÚSTR), Ľubomír Morbacher (exÚPN), moderuje Fedor Blaščák (Memory Kontrol).

25. 10. 2014, 15.00 – 17.00 (v Novej synagóge)

Kinderhalle – Stupienky víťazov, ďalšie sobotné popoludnie pre rodiny s deťmi, tentokrát k výstave a súťaži o Cenu Oskára Čepana pre mladých výtvarníkov.

5. 11. 2014, 19.00 (v Novej synagóge)

Nové skladby pre zbor – koncert speváckeho zboru Technik (sólista Ján Pallo, zbormajsterka Petra Torkošová), ktorý uvedie v premiére zborové skladby mladých slovenských skladateľov Miroslava Tótha a Mariána Zavarského.

14. 11. 2014, 18.00 (na Stanici Žilina-Záriečie)

Na miestnej úrovni – prezentácia výskumu (work in progress) výtvarníka Michala Moravčíka o regionálnych lídroch novembrovej revolúcie v roku 1989.

Odložené na rok 2015 (v Novej synagóge, termín upresníme)

Viackrát (aj v tlačených bulletinoch) avizovaná diskusia „O slobode“ – venovaná 25. výročiu pádu železnej opony – s Martinom Bútorom a Karlom Schwarzenbergom – sa bohužiaľ nedarí termínovo naplánovať z dôvodu časovej zaneprázdnenosti pána Schwarzenberga. Prisľúbil ale náhradný novoročný termín a hneď, ako ho budeme vedieť, napíšeme ho a pozveme vás. Prepáčte.

– – –
Priebežne počas celej výstavy (po dohode) Vzdelávací program pre školy s témami z výstavy. Lektorka – Hana Hudcovičová Lukšů (ateliéry Stanica). Kontakt na prihlásenie – hanka@stanica.sk alebo 0907178756.

– – –
Počas trvania výstavy pozývame na ďalšie dve výstavy v synagóge

16. 10. – 5. 12. 2014

Cena Oskára Čepana – výstava finalistov ceny pre vizuálnych umelcov do 35 rokov (Jana Kapelová, Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Matěj Smetana), organizátor Nadácia-Centrum súčasného umenia. Slávnostné vyhlásenie víťaza bolo 24. 10. 2014 na Stanici Žilina-Záriečie a víťazkou sa stala Jana Kapelová.

21. 11. – 5. 12. 2014

Balík zo Zlína – subjektívny výber a report z výstavy Nový zlínsky salón 2014 v spolupráci s Krajskou galériou výtvarného umenia v Zlíne, v ktorom okrem fotografií z výstavy nájdete videá Adély Babanovej a skupiny Rafani. Vďaka spoločnému projektu podporenému z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce CZ-SK 2007- 2013 sme mohli investovať aj do rekonštrukcie synagógy, reštaurovania kupoly, mobiliára a nových svetiel. Súčasťou výstavy je autobusový výlet Kunstbus Žilina – Zlín v sobotu 29. 11. 2014 a ďalšie akcie.

+
10. 12. 2014, 20.00

Koncert Katarzia & Roland Kanik a priamy prenos v rámci predvianočného cyklu koncertov a prezentácií neziskových organizácií RTVS Slovensko 2014 Advent.

+
13. 12. 2014, 10.00 – 15.00

Malý trh – žilinský predvianočný jarmok.

10468144_692147367534095_5315324301706749167_o