Transcarpathia: inside and outside

 

Stanica a Nová synagóga sú partnermi v medzinárodnom projekte House of Europe, Dofa Fund a Centra umenia Kublo (Ukrajina) spolu s ďalšími organizáciami –  Progresia (Maďarsko), Dům umění města Brna (Česká republika), Inštitút Adama Miczkiewicza (Poľsko), Medzinárodné kultúrne centrum v Krakove (Poľsko), Kunsthaus 7B (Rumunsko), Múzeum moderného umenia Odesa a Múzeum výtvarného umenia Odesa (Ukrajina).

Zakarpatsko: zvnútra a zvonka
umelecká rezidencia – nové médiá
6. – 27. 9. 2020, Užhorod (Ukrajina)

Projekt sa koná tento rok na jeseň v Zakarpatsku. Tento západný región Ukrajiny, od zvyšku krajiny oddelený Karpatami, hraničí s Poľskom, Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom a preto je priesečníkom rôznych kultúr, národov, jazykov a náboženstiev.

Problémy, ktoré trápia Zakarpatskú oblasť, sú zväčša charakteristické pre celý karpatský región. Súvisia s ochranou ekosystémov Karpát, harmonickým rozvojom miest a ochranou ich architektonického dedičstva (vrátane modernistickej architektúry), s politikou prekonávania pamäti a kolektívnych tráum (ako úlohou umenia a umelca v tomto procese). Okrem toho sa týkajú aj spolužitia rôznych etnických, náboženských a sociálnych skupín v atmosfére vzájomného rešpektu a zmesi kultúrneho dedičstva, a, napokon, zachovania kultúrnej špecifickosti a miestnych tradícií so súbežným rozvojom ľudských práv a slobôd. Všetky tieto problémy budú v centre pozornosti rezidencie, počas ktorej sa účastníci budú môcť hlboko ponoriť do miestneho kontextu a porovnať ho s kontextom svojich krajín. Moderné médiá, ako sú VR, AR, 3D mapovanie, sú nástrojmi, ktoré umelcom môžu pomôcť predstaviť tieto komplexné otázky čo najširšiemu publiku.

Z každej zúčastnenej krajiny môžu byť do rezidencie pozvaní dvaja až traja účastníci. Medzi kritériá oprávnenosti patrí odborná prax a záujem o jednu z vyššie uvedených tém. Účastníci počas troch týždňov v Užhorode spolu so svojimi mentormi a tútormi budú spoznávať miestny kontext a pracovať s technológiami VR, AR a 3D mapovania. Výsledné projekty budú prezentované na Ukrajine a v zúčastnených krajinách. Náklady na dopravu, ubytovanie, stravu a štúdium hradia organizátori. Účastníkov, ktorých vyberieme zo Slovenska, oznámime čoskoro.

– –

Vzhľadom na možnú druhú vlnu pandémie covid-19 sa dátumy rezidencie môžu zmeniť.