Marek Adamov #1

V prvom dieli videoblogu k východiskám a motiváciám iniciatívy hovorí Marek Adamov, riaditeľ občianskeho združenia Truc sphérique, ktoré projekt zastrešuje. Napríklad o tom, že kunsthalle môže byť dobrá, priemerná aj zlá – všetko závisí od ľudí, ktorí ju tvoria.

Projekt záchrany neologickej synagógy v Žiline od svetoznámeho architekta Petra Behrensa a jej rekonštrukcie na medzinárodnú inštitúciu pre súčasné umenie sa začal na jar 2011 s predpokladaným otvorením v roku 2014 po miliónovej investícii do tejto unikátnej medzivojnovej architektonickej pamiatky. Projekt realizujeme ako dobrovoľnícku občiansku iniciatívu v neziskovom prostriedí skladaním podpory z grantov, od súkromných podporovateľov aj individuálnych darcov, čo je úloha neľahká. Veríme však, že aj u nás sa už nájdu ľudia a firmy so širšími spoločenskými záujmami v oblasti kultúry. Pridajte sa – napríklad finančnou podporou verejnej zbierky na č. ú. 2620864319/1100 alebo jednou malou darovacou sms správou v hodnote 2 euro na číslo 877 v tvare DMS SYNAGOGA. Viac info o zbierke tu >. Ďakujeme!