Vitajte na konci internetu

 

Prezentácia umelcov, digitálnych aktivistov, kreatívnych technológov a spoluautorov Manifestu kritického inžinierstva Danju Vasieliev a Gordana Savičić.

prezentácia a diskusia
štvrtok 16. 11. 2017, 18.00, zimná modlitebňa 

Vo svojej tvorbe skúmajú vzťah medzi ľuďmi, sieťami a rozhraniami. Zaoberajú sa tým, ako písaný kód expanduje do sociálnej a psychologickej oblasti a ovplyvňuje správanie medzi ľuďmi a strojmi. Ich projekty sú rovnako vtipné, ako kritické a sebareflexívne.

Často využívajú komunikačné nástroje a vizualitu korporátnych stránok, aby poukázali na ich limity, či problematické praktiky. Jedným z takýchto projektov je napr. Web 2.0 Suicide Machine, aplikácia umožňujúca spáchať digitálnu samovraždu, a vymazať svoje dátové stopy zo sociálnych sietí. The End of the Internet je mobilné zariadenie, ktoré simuluje situáciu, kedy by sa z nejakého dôvodu stratila pripojiteľnosť na web. Pritom infraštruktúra wifi zostáva funkčná, ale konkrétne webové adresy a URL sú totálne zablokované a prerušené. Newstweek je malé nenápadné zariadenie, jednoducho pripojené do elektrickej zástrčky, umožňujúce priamo manipulovať obsah správ, ktorý sa zobrazuje používateľom  pripojeným na wifi sieť bez toho, aby si toho boli vedomí. Kritickí inžinieri poukazujú na nutnosť porozumieť princípom fungovania technológií, okrem umeleckých projektov je jednou z ich hlavných aktivít organizovanie workshopov zameraných na rozvoj techno-politickej gramotnosti.

Jeden z nich sa uskutoční v Novej synagóge v termíne 16.-18. 11. 2017 v rámci výstavy Globálna kontrola a cenzúra.

https://k0a1a.net/
http://www.yugo.at/processing/