Blaščák & Havran: “Za boha a za národ” #forever?

 

Voľby priniesli zmenu. Konzervatívne politické prúdy zosilneli, liberáli prehrali, 30% prepadnutých hlasov oslabilo demokraciu, atmosféra v spoločnosti hustne. K nervozite pridáva tiež obvinenie publicistu Michala Havrana za text publikovaný v denníku SME “Pošlite Kuffu do cirkusu”.

diskusia “moderátorov” Fedora Blaščáka a Michala Havrana
streda 10. 6. 2020, 19.00
(na terase Synagógy / v prípade zlého počasia v kaviarni)
vstupné: 3,00€ / seniori a študenti dobrovoľné
(v hotovosti na mieste alebo kartou online na tootoot.fm)

Aj bez fašistov vo vláde sa vo verejnej debate udomácňuje pojem “kultúrnej vojny”. Predobraz budúceho vývoja na Slovensku sa hľadá v Maďarsku a Poľsku.

Slabší zvyčajne bijú na poplach prví, položme si však otázku: z akého stanoviska je alarmizums liberálov na mieste?

Súčasnú situáciu preberieme v perspektíve vývoja na Slovensku v 90. rokoch, keď konzervatívne a nacionalistické prúdy ovládli slovenskú politiku, keď fašisti neohrozovali spoločnosť v parlamente, ale so zbraňami v rukách bili a ohrozovali ľudí v uliciach. Keď sa nacionalizmus v školstve prejavil neoľudáckym výkladom dejín slovenského vojnového štátu v učebnici dejepisu od historika Ďuricu, alebo tiež v návrhu nútiť žiakov naučiť sa preambulu slovenskej ústavy naspamäť. A v kostoloch na východe krajiny napríklad tlakom na poslovenčovanie grécko-katolíckej liturgie.

“Aby sme lepšie rozumeli problémom dneška musíme viac hovoriť o 90. rokoch,” hovorí Fedor Blaščák a pozýva vás na stretnutie a diskusiu o týchto témach spolu s publicistom Michalom Havranom.