Balík zo Zlína

Balík zo Zlína dorazil do Novej synagógy z výstavy VII. Nový zlínsky salón. Je jedným z výsledkov nášho spoločného projektu s Krajskou galériou výtvarného umenia v Zlíne a zároveň ďalším testom, čo dokážeme v budúcnosti urobiť s centrálnym priestorom Novej synagógy, ako môžeme pracovať s architektúrou výstav. Na výstae v skratke predstavujeme, ako vyzeral salón v Zlíne, a náš subjektívny výber dvoch diel – krátkeho filmu Adély Babanovej Návrat do Adriaportu (2013) a videa od umeleckej skupiny Rafani s názvom Idea (2014).

21. 11. – 5. 12. 2014, výstava, Nová synagóga

Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne je naším partnerom v projekte, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce CZ-SK 2007- 2013. Treba spomenúť hneď na začiatku, že sme vďaka tomuto projektu mohli investovať do rekonštrukcie a zariaďovania synagógy. Zároveň je vďaka projektu v roku 2014 realizovaných niekoľko spoločných aktivít.

V spolupráci s ľuďmi z tímu zo Zlína sme vymysleli dve výstavy, jednu u nás v Žiline a druhú v Zlíne. Pôvodný plán bol realizovať samostatné výstavy dvom víťazom Salónu mladých z roku 2012, a to Matyášovi Chocholovi a Jurajovi Gáborovi. Spomeniem najskôr výstavu v Zlíne. Výstava Juraja Gábora sa volá Dívka před domem. Otvára sa v nedeľu 23. novembra a pozrieť si ju budete môcť až do konca roku 2014. Názov výstavy aj jej téma je odkazom k dielu Jakuba Schikanedera, českého maliara z prelomu 19. a 20. storočia s rovnakým názvom. Miesto-špecifická priestorová inštalácia zobrazuje výsek z krajiny, ktorý je pohľadom jedného človeka – autora s kamerou. Viac však nemôžem prezradiť, choďte si výstavu pozrieť priamo do Zlína, bude dobrá.

V lete sme navštívili zlínsku galériu, práve v období, keď tam prebiehala rozsiahla výstava Nový zlínsky salón 2014. Pomerne komplikovaný proces nominácie a výberu umelcov dal vzniknúť kvalitnému súboru so zastúpením tých najdôležitejších mien súčasného slovenského a českého umenia. Práce jednotlivých umelcov podľa princípu salónnej prehliadky nevytvárali jeden celok a prvou výzvou pre nás bolo vytvoriť z diel na salóne premyslený kurátorský výber pre naše priestory. Konečná verzia výstavy je uzavretá intervencia do priestoru Novej synagógy, ktorá nenarušuje fungujúcu symbiózu dvoch paralelných výstav – Dana Perjovschého a Výstavy finalistov COČ. Výstava vo výstave. Inštalácia VII. nového zlínskeho salónu je predstavená v dokumentácii, s minimalistickým výberom diel od Adély Babanovej (Návrat do Adriaportu, film, 2013, 00:14:00)  a umeleckej skupiny Rafani (Idea, video, 2014,  00:03:10). Obe diela sú príklady na prvý pohľad odľahčených narácií, obe však veľmi kriticky pracujú s históriou a jej spornými odkazmi. Fiktívny príbeh, dopovedanie normalizačného sna, versus sokolský zjazd alebo problém individuality za prvej republiky. Pre nás sú to zrejme dve najzaujímavejšie diela, ktoré ste mohli na VII. novom zlínskom salóne vidieť. Výstava bude otvorená v pondelok – sobotu 12.00 – 17.00 (v piatok až do 19.00).

Súčasťou spolupráce a výmeny sú aj dva Kunstbusy. Prvý dovezie ľudí zo Zlína do Žiliny (s medzizastávkou za modernou architektúrou v Trenčianskych Tepliciach) v sobotu 22. 11. 2014, navštívia výstavy v synagóge, s Dušanom Mellnerom sa prejdú Žilinou a jej medzivojnovou architektúrou a na Stanici si pozrú prezentáciu o všetkých našich aktivitách aj stavbe divadla S2 zo slamených balíkov a pivných prepraviek. Druhý Kunstbus organizujeme my o týždeň neskôr a s medzizastávkou vo fabrike na ohýbaný nábytok TON dorazíme do Zlína s tovnakým cieľom – pozrieť si medzivojnovú baťovskú architektúru a aktuálne výstavy v zlínskej galérii.

Rafani: Idea, video, 2014balik1

 

Adéla Babanová: Návrat do Adriaportu, film, 2013

balik2

 

 

 

loga_program_erdf_cb