Fotonika / Čierne na bielom o svetle budúcnosti

 

Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. 

diskusný večer Pavlíny Fichta Čiernej s fotonikom Dušanom Pudišom
piatok 29. 11. 2019, 18.00 (POZOR – ZMENA termínu)
vstupné dobrovoľné (odporúčané 3,00€)

V novembrovom vydaní našej “vedeckej kaviarne” predstaví P. F. Čierna hosťa zo svojej alma mater, Žilinskej univerzity – fotonika a fyzika Dušana Pudiša. Profesor Dušan Pudiš uvedie aktuálne informácie z oblasti nanotechnológií a výskumu svetla, ukáže prepojenie technológií a svetla s prírodou a reálne nám predstaví, ako pomocou technológií, ktoré sama príroda používa, dostať svetlo na čip. Ak sa mu to podarí, budete sa odteraz dívať na metalické farby obyčajnej Bzučivky zelenej celkom inak.

Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. (1974) pôsobí od roku 2002 na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Oblasťou jeho vedeckého záujmu sú fotonické štruktúry, technológie ich prípravy a implementácia týchto štruktúr do moderných prvkov v optike a optoelektronike. Vyštudoval mikroelektroniku na Fakulte elektrotechniky informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Absolvoval zahraničné pobyty na univerzite v Lipsku a Ilmenau. V súčasnosti je garantom nového študijného programu Fotonika a motivuje študentov pre nadšenie v oblasti svetla a nanotechnológií. Okrem kurzov základnej fyziky prednáša i predmety Fyzika materiálov a polovodičov, Fotonika a ďalšie predmety z oblasti zdrojov a detektorov svetla. Popularizuje fotoniku a nanotechnológie širokej verejnosti, diskutoval napríklad i vo Vedeckej kaviarni Centra vedecko- technických informácií SR v Bratislave. Je organizátorom medzinárodných konferencií z oblasti fotoniky a členom medzinárodných organizácií.