Fresh Open Call / Sngg studio

 

Fresh Open Call = čerstvá výzva pre čerstvých absolventov umeleckých škôl. Prihláste sa k nám na rezidenciu.

Naša jesenná rezidencia je určená absolventom a absolventkám umeleckých odborov, ktorí ukončili magisterské štúdium v rokoch 2017 – 2019. Zámerom rezidencie je poskytnúť priestor pre sústredenú prácu na vlastných umeleckých projektoch a súčasne ponúknuť spätnú väzbu od odbornej aj širšej verejnosti.

Deadline na podanie prihlášky: 20. júl 2019
Oznámenie výsledkov: do 31. júla 2019
Dátum rezidencie: september – október 2019
Trvanie rezidencie: 4 – 8 týždňov
Kurátorka výzvy: Michaela Pašteková, michaela@stanica.sk, 0903477979

Čo ponúkame:
• štúdio/ateliér v prístavbe Novej synagógy
• konzultácie s prizvanými teoretikmi či kurátormi
• priateľské a inšpiratívne prostredie celej Novej synagógy a Stanice Žilina-Záriečie
• honorár 600€/1 mesiac
• produkčné náklady do výšky max. 200 €
• ubytovanie

Čo očakávame a vítame:
• prihlásiť sa môžu projekty zo všetkých umeleckých odborov (vizuálne umenia, intermédiá, dizajn, šperk, textil, architektúra…), podporujeme tiež interdisciplinárne presahy
• rezidencia je otvorená aj pre kolektívy (honorár sa v tom prípade delí, nie znásobuje)
• súčasťou výstupov je aspoň 1 verejná prezentácia rezidenta/tky počas mesiaca
• cestovné náklady si rezidenti hradia sami

Ako sa prihlásiť:
• portfólio (max. 5 vybraných prác a stručné CV)
• opis projektu, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať
• definujte dĺžku svojej rezidencie a uveďte prípadné špecifické technické, priestorové alebo iné požiadavky
• emailom na: michaela@stanica.sk (do predmetu emailu uveďte: fresh open call)

Viac informácií o našom rezidenčnom programe Sngg studio nájdete na www.novasynagoga.sk/sngg.

Ilustračné foto z výstavy-rezidencie Františka Demetera v galérii Plusmínusnula, 2018.

Ilustračné foto z výstavy Jonáša Strouhala v galérii Plusmínusnula, 2018.

Ilustračné foto z rezidencie Šimona Chovana v Novej synagóge, 2018.