Prajeme vám Vianoce aj inšie vinše

Tak ako Gašpar, Melichar a Baltazár, aj Blaščák, Jančok a Adamov (a všetci ďalší) vinšujú Vám šťastie, zdravie a Božie požehnanie.

Tí prví traja chodia až 6. januára, my už radšej teraz vopred klopeme Vám na dvere, aby ste prijali naše vinše a želania. Aj na dvere Ministerstva kultúry SR. Všetkým im, vám aj nám želáme pokojné aj veselé Vianoce aj celý Nový rok. Ten bude prajný nielen pre Krízu, ale aj pre našu spoločnú iniciatívu s ťažkým nemeckým podtitulom (Kumšthale, či také dačo). Nebolo to inak doteraz a ďakujeme, že ste boli pritom. P.S. Ak by ste chceli naše vianočné či novoročné vinše odmeniť nejakým ovocím, sladkosťami či eurami, venujte ich rovno na www.kunsthalle.sk, my sa uskromníme.

mksr_model1-600x400