Na vlastné oči – program pre materské, základné aj stredné školy

 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov pozývame objavovať výstavy v priestore Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Tu je naša aktuálna ponuka na jeseň 2020.

Ako sa objednať na program pre školy v Novej synagóge?

1. Vyberte si z ponuky programov nižšie.
2. Objednajte sa u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na 0918104294. Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je maximálne 25.
3. Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.
4. Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.
5. Sme si vedomí situácie ohľadom vírusu COVID-19 a všetky programy pre školy budú realizované v súlade s aktuálnymi opatreniami. Zároveň sa budeme snažiť prispôsobiť špecifickej situácii vašej školy, triedy, žiaka…

– –

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia – v septembri u nás nájdete v rámci Žilinského literárneho festivalu výstavy 209+ grafík Čiernych dier a ilustrácie Martina Smatanu pod názvom Dobrosaurus. Od októbra do decembra budeme hostiť výstavu finalistov súťaže mladých slovenských výtvarníkov Cena Oskára Čepana.

– –

Aktuálne vzdelávacie programy:

* Dobrosaurus (8. 9. – 20. 9. 2020, 3 – 10 rokov, 60/90 minút)
Pozývame Vás v limitovanom čase na krásnu výstavu ilustrácií vytvorených z textilu. Martin Smatana cez ne rozpráva príbehy dobrých skutkov, ktoré sa dejú po celom svete. “Rozhodol som sa každý týždeň vybrať jednu dobrú správu zo sveta a vyrobiť  k nej veselú ilustráciu. Môžu to byť aj malé, povzbudzujúce a úsmevné gestá, napríklad ako keď požiarnici v USA rozptýlili preľaknuté dievčatko po autonehode tým, že si od nej nechali nalakovať nechty.” V rámci programu budeme aj tvoriť; prostrednícvom krátkych cvičení si naštartujeme vlastnú imagináciu, budeme všeličo vystrihovať z textilného materiálu a nakoniec sa aj my sami staneme súčasťou krátkej animovanej situácie.

* Prechádzka galériou (10 – 18 rokov, 60/90 minút)
Načo je nám umenie? Ako sa využíva? Čo všetko ním môže byť? Ako spoznám umelca? Môže sa mi umenie nepáčiť? Môžem sa ho dotknúť? Môžem sa tu smiať? Prvý dojem je len jeden a my by sme chceli, aby ste si umenie a galériu zamilovali hneď od začiatku. Čo to vlastne znamená byť v galerijnom priestore? Aké sú jeho pravidlá, ale aj možnosti a radosti? Priblížime si podoby súčasného umenia aj to, prečo má zmysel ho vytvárať, uvidieť a zažiť. Ako sa umenia nebáť, ale postupne si k nemu nachádzať cestu? Je to ako keď k nám niekto hovorí v cudzom jazyku – chvíľu bude trvať, kým mu porozumieme, napriek tomu stojí za to trénovať!
**Cieľom programu je ďeťom priblížiť špecifiká galerijného priestoru a ponúknuť im stratégie a nástroje ako môžu čítať súčasné vizuálne umenie aj keď sa niekedy ocitnú v galérii samy. Budeme hovoriť o fenoméne bielej kocky, objavíme vlastnú netušenú kreativitu a budeme tvoriť!

* Umeleckí šampióni I. (2. 10. – 6. 12. 2020, 3 – 10 rokov, 60 minút)
Je možné v umení súťažiť? Ako spoznám toho najlepšieho umelca? Na jesennej výstave v Novej synagóge sa stretli štyria súčasní vizuálni umelci, aby bojovali o Cenu Oskára Čepana. Popri medzinárodnej odbornej porote budete s plnou vážnosťou šampióna vyberať aj vy! Ešte pred tým, ako sa rozhodnete, si spoločne priblížime jednotlivé diela a vyskúšame na vlastnej koži aj umelecké rýchlostné disciplíny ako napríklad; rýchlokresbu či rýchloportrét, stavanie najvyššej sochy či najbystrozrakejší divácky pohľad.
** Cieľom programu je hravou a zážitkovou formou priblížiť aktuálnu výstavu finalistov ceny pre slovenských výtvarníkov najmenším návštevníkom. Prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít budeme s deťmi tohto veku sledovať skôr formálnu stránku jednotlivých diel a vizuálny jazyk autorov – budeme sa detí pýtať čo vidia, vnímajú, cítia, čo tušia a čo si predstavujú.

* Umeleckí šampióni II.  (2. 10. – 6. 12. 2020, 10 – 18 rokov, 60/90 minút)
Je možné v umení súťažiť? Ako spoznám toho najlepšieho umelca? Na jesennej výstave v Novej synagóge sa stretli štyria súčasní vizuálni umelci – Kristián, Dana, Ľudmila a Jozef, aby bojovali o Cenu Oskára Čepana. Popri medzinárodnej odbornej porote budete s plnou vážnosťou šampióna vyberať aj vy! Ešte pred tým, ako sa rozhodnete, si spoločne priblížime a budeme interpretovať jednotlivé umelecké diela, skúsime rozkódovať ich vizuálny jazyk a otvoríme rozhovor na témy, ktoré v nich objavíme. Súčasťou programu je aj kreatívne zadanie, v ktorom môžu žiaci a študenti reagovať na výstavu vlastným tvorením z materiálu.
** Program žiakom/študentom približuje výstavu a priamo ich vťahuje do centra aktuálneho  slovenského vizuálneho umenia. Popri formálnej stránke diel sa budeme zaoberať aj ich obsahmi, ktoré vykračujú zo sveta umenia do rôznych oblastí života a stávajú sa nám blízkymi; takto môžu rozširovať vyučovanie predmetov nielen s kultúrno-spoločenským obsahom.

* Indiáni (3 – 10 rokov, 60 minút)
WUA-WUA-WUA-WUÁÁ! Že sa v galérii nesmie divočiť? V tej našej vítame malých Indiánov s otvorenou náručou! Pozývame Vás do Novej synagógy objaviť a na vlastnej koži spoznať svet Indiánov, do ktorého patria: šamani, tetovačky, iglu aj prales, tanec okolo ohňa i člnok na rieke. Najskôr sa zamaskujeme a potom sa spoločne zahráme na indiánsky kmeň. Spolu s deťmi budeme objavovať a interpretovať umelecké výtvory prírodných národov, ako aj najstaršie výtvarné prejavy vôbec.
** Cieľom programu je hravou a zážitkovou formou najmenším návštevníkom sprostredkovať inakosť rôznych kultúr a spôsobov života v napojení na spoznávanie autentických a silných hoci neškolených výtvarných prejavov. S deťmi si v tomto programe precvičíme imagináciu aj jemnú motoriku.

* Hviezdna história Novej synagógy (10 – 18 rokov, 60/90 minút)
Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase  – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ –  uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.
**Program môže byť rozšírením nielen vyučovania dejepisu, ale aj ďalších predmetov s kultúrno-spoločenským obsahom ako estetickej výchovy, dejín umenia a kultúry a.i. Tiež si priblížime špecifiká galerijného priestoru a súčasného vizuálneho umenia.

– –

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.

Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

 

Foto z jarných koronavydaní programu Na vlastné oči – David Cartwright. Ďalšie fotografie z toho, čo sa u nás deje, aj z tvorivých dielní a programov pre školy, nájdete v obsiahlom fotoarchíve na www.flickr.com/novasynagoga.