Mladí vedci, ktorí zostávajú na Slovensku

 

Ročne odchádzajú z našej krajiny tisíce mladých talentovaných ľudí. „Brain Drain“ je dnes aktuálnou témou, ale troch mladých vedcov zo Slovenskej akadémie vied, ktorí pozývajú na diskusiu, zatiaľ nezasiahol.

diskusia a prezentácia zo Slovenskej akadémie vied
pondelok 4. 6. 2018, 17.30 – kaviareň (zimná modlitebňa)
vstup voľný

Aj napriek náročným podmienkam zostali robiť vedu na Slovensku. A vybrali sa na roadshow po krajských mestách, kde okrem hodín na stredných školách absolvujú aj podvečerné verejné diskusie a prednášky, aby priniesli aktuálne vedecké poznatky, ale najmä ukázali na vlastnom príklade, ako sa dá robiť veda v ťažkých podmienkach a ako sa dajú nachádzať pozitíva aj tam, kde ich na prvý pohľad niet:

Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV sa venuje vývoju špeciálnych materiálov, ktorých vlastnosti by nám mali denne uľahčovať používanie predmetov dennej potreby.

Marta Šoltésová-Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV je odborníčkou na výskum liečiv, popisuje cestu, ako lieky vznikajú, ako sa testujú a čo pre nás znamenajú.

Roman Soóky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV je mladý doktorand, ktorý sa venuje sociálnej lingvistike – demagógii, extrémizmu a prejavom manipulácie v jazyku.

www.sav.sk