Chasidské piesne – More Chassidic Songs

 

Unikátna a dlhodobá umelecká spolupráca rabína a popredných osobností nášho hudobno-interpretačného umenia. Pozývame vypočuť si tradičné formy s netradičnými presahmi.

„Chasidské piesne sú cestou od veľmi starého k úplne novému, od folklóru k džezu, od hlbokej sakrálnosti k profánnej každodennosti, cestou zo svätyne synagógy na nádvorie pohanov. Z tej cesty vidieť pokojnú, takmer romantickú krajinu, ale aj úzkosť vzbudzujúce priepasti. Oddychujeme na vrcholoch hôr, unikáme z údolí tône smrti. Je to krásna a dobrodružná cesta.“
(Juraj Kušnierik o prvom CD Chasidské piesne v roku 2010)

koncert židovskej hudby
utorok 29. 5. 2018, 19.00 – južný balkón
vstupné 10,00 € / 7,00 € (študenti, seniori, nezamestnaní…)
predpredaj online na tootoot.fm alebo osobne v hotovosti v bare na Stanici Žilina-Záriečie  – kvôli obmedzenej kapacite balkónu odporúčame predpredaj!

Jozef Lupták – violončelo
Miloš Valent – husle, viola
Rabín Baruch Myers – klavír, spev
Boris Lenko – akordeón

Chasidské piesne sú hudobným i duchovným zážitkom, novým a fascinujúcim pohľadom na kultúru, ktorá dotvára pestrú mozaiku stredoeurópskeho regiónu, ktorého sme súčasťou. Nielen židovskej komunity ako takej, ale aj kultúry a sveta okolo nás.

Projekt bratislavského rabína Barucha Myersa a známych slovenských interpretov – violončelistu Jozefa Luptáka, akordeonistu Borisa Lenka a huslistu Miloša Valenta, ktorý vznikol v roku 2008. Medzičasom zaznel na viacerých významných podujatiach na Slovensku (festivaly Konvergencie a Pohoda), ale tiež v Čechách, v Taliansku, Švajčiarsku ako aj v USA. Nedávno vydali pod hlavičkou festivalu Konvergencie nový album, ktorý je pokračovaním pôvodného CD Chassidic Songs – s názvom More Chassidic Songs.

Po takmer desiatich rokoch projektu Chasidské piesne je pre mňa stále najsilnejším momentom stretnutie s mojimi priateľmi – Borisom, Milošom a Baruchom – pri spoločnom skúšaní a hraní. Taktiež moja osobná náklonnosť k tejto hudbe je rovnako silná ako na začiatku, keď som ju spoznával, ak nie silnejšia. Stretnutie hudby a komunikácie, ktorú spolu zažívame, je výnimočné. Chasidské piesne zachytávajú veľkú časť historických súvislostí stredoeurópskeho regiónu, ktorého sme súčasťou. Nielen židovskej komunity ako takej, ale aj kultúry a sveta okolo nás. Hovoria k nám, prežívame k nim blízkosť a sympatiu, pretože sa s nimi vieme identifikovať. Naše dobrodružstvo s chasidskou hudbou a so životom ako takým pokračuje. Dobrodružstvo, ktoré je plné radosti, pokoja, ale aj úzkosti a strachu. Tešíme sa na stretnutie s Vami, ktorí si koncert prídete vypočuť a veríme že sa Vám to bude všetkým dobre počúvať.“ Jozef Lupták

www.jozefluptak.com/projects/chassidic_songs.html