Odhaľovanie Šoa – Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde

Spoločne s kníhkupectvom Artforum v Žiline pozývame na prezentáciu čerstvo vytlačenej knihy. Impulz na jej vydanie vznikol na Stanici Žilina-Záriečie počas historickej konferencie pred dvoma rokmi na záver Vrba Wetzler Memoriálu. Kniha obsahuje štúdie o málo známych utečencoch, ktorí prichádzali na Slovensko z miest, kde prebiehalo masové vraždenie Židov. Je v nej spracovaný príbeh Arnošta (Ernesta) Rosina a Czeslawa Mordowicza – nasledovníkov Vrbu a Wetzlera v úteku z Auschwitzu, ako aj príbeh Dionýza Lénarda a Lea (Ladislava) Jungera, utečencov z Oblasti Lublin. Kniha prináša mnohé nové a doteraz nepublikované informácie. Knihu uvedieme diskusiou, na ktorej vystúpia Ján Hlavinka, Pavel Frankl a Fedor Blaščák.

prezentácia novej knihy
pondelok 30. 1. 2017, 17.00 v kníhkupectve Artforum

Okolnosťami úteku Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera z Auschwitzu v apríli 1944 a dopadmi ich správy, ktorá podrobne popisovala obludný mechanizmus masového vraždenia v tomto tábore, sa už historiografia obšírne zaoberala. Ich príbeh sa v posledných rokoch dostáva čoraz viac do povedomia širokej verejnosti na Slovensku aj vďaka Vrba-Wetzler Memoriálu, ktorý vznikol v roku 2014 z iniciatívy Gerty Vrbovej a Fedora Gála. V rámci Memoriálu si súčasníci každoročne pripomínajú hrdinský čin Vrbu a Wetzlera pochodom po stopách ich úteku z Auschwitzu do Žiliny, kde vznikla ich správa.

Na záver druhého ročníka Memoriálu v roku 2015 sa v Žiline stretli poprední historici holokaustu zo Slovenska aj zo zahraničia, aby zasadili útek Vrbu a Wetzlera do kontextu viacerých tém. Kniha je výsledkom ich stretnutia a slovenskému ako aj medzinárodnému publiku ponúka vhľad do problematiky deportácií Židov zo Slovenska do koncentračných a vyhladzovacích táborov v roku 1942, rozoberá tému informácií a dezinformácií podávaných verejnosti páchateľmi holokaustu na Slovensku, na jej stránkach sú načŕtnuté tiež problémy odporu slovenských Židov v období holokaustu a ich snahy informovať svet o genocíde.

„[…] motív záchrany vlastného života nemožno ignorovať ani pri úteku Wetzlera a Vrbu, no ich čin bol svojím spôsobom mimoriadny, jednak svojím dôležitým cieľom, jednak svojou (moderným termínom povedané) logistickou prípravou, na ktorej sa priamo či nepriamo podieľali desiatky ďalších spoluväzňov. Tí dopredu vybraným utečencom zhromažďovali nielen potrebné prostriedky na zabezpečenie a prežitie úteku (šatstvo, lieky, potraviny a iné predmety osobnej potreby), ale ilegálna organizácia, vrátane dvoch utečencov pripravovala aj číselné údaje, nákresy, grafy a ďalšie podkladové materiály, ktoré mali informovať vonkajšiu verejnosť o vraždiacom mechanizme v Auschwitzi.“ Ivan Kamenec

Akciu organizujeme v spolupráci s kníhkupectvom Artforum v Žiline a vydavateľom – Historickým ústavom SAV. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.

 

Koncentračný tábor Majdanek