Koncert Mojše band a konferencia o holokauste (Vrba-Wetzler Memorial)

Koncert Mojše bandu a stretnutie v Novej synagóge v utorok 25. augusta 2015 aj historická konferencia na druhý deň na Stanici Žilina-Záriečie sú vyvrcholením spomienkového pochodu Vrba-Wetzler Memorial po stopách najznámejších utečencov z Osvienčimu, ktorí svetu počas druhej svetovej vojny priniesli správu o masovom vyvražďovaní Židov. Pozývame!

utorok 25. 8. 2015, 19.00, Nová synagóga

Koncert autentickej kapely Mojše band slovenského cimbalistu (a súčasne kantora v synagóge v Krakove) Michala Paľka bude súčasne privítaním účastníkov 2. ročníka Memoriálu Vrba-Wetzler, 130-kilometrového pešieho pochodu po stopách slávneho úteku dvojice z koncetračného tábora Auschwitz-Birkenau v apríli 1944, aby informovali svet o tejto továrni na smrť. Súčasťou komponovaného večera bude výstava fotografií Jindřicha Buxbauma, prednáška o histórii Novej synagógy a moderovaná diskusia s účastníkmi tohtoročného pochodu.

Mojše band hrá predovšetkým židovskú hudbu stredoeurópskeho regiónu a prináša obraz o štýle židovského umenia známeho tiež ako luftmenschn. Luftmenschn bol od polovice 16. storočia v židovskej spoločnosti vyhľadávaným špecifickým žánrom ľahkej zábavy. Predstavoval súbor akéhosi neviazaného dialógu spájajúceho v sebe literatúru, divadlo no predovšetkým hudbu. Mojše band má za sebou desiatky koncertov na Slovensku, v Čechách a v Poľsku a možno si ešte spomínate na ich žilinský koncert v malej ortodoxnej synagóge v Žiline, ktorý sme robili pred dvomi rokmi. A máme chuť znovu.

Mojše Band: Michal Paľko (cimbal, spev, furulya), František Kubiš (akordeón), Lukasz Labusga (tuba)

Vstupné: 5,00 / 3,00 € (dospelí / študenti

streda 26. 8. 2015, 9.00 – 18.00, Stanica Žilina-Záriečie

Odhaľovanie Šoa: Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde
Celodenná onferencia, na ktorej príprave a organizácii sa podieľa Historický ústav SAV a Nadácia Milana Šimečku, je vyvrcholením tohtoročného Memoriálu Vrba-Wetzler (Po stopách hrdinov). Prednášky historikov budú po celý deň na Stanici a budú verejnosti prístupné. Ich témou budú najmä nové skutočnosti a výsledky výskumov nedávnej histórie v súvislosti s holokaustom a vzťahu medzivojnovej Slovenskej republiky k deportáciám Židov. Ivan Kamenec bude hovoriť aj o samotnom úteku Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu, Ján Hlavinka predstaví iný, doteraz neznámy útek z koncentráku, ktorí uskutočnili Dionýz Lenárd a Ladislav Junger. V druhej časti dňa sa bude hovoriť skôr o poučení a presahu do súčasnosti, na záver uvedie Fedor Gál fragmenty z filmov Róberta Kirchhoffa.

Celý program celodennej konferencie nájdete na www.vrbawetzler.eu.

Vstup voľný.

Memoriál Vrba-Wetzler a konferencia sú spoločným projektom českej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme (ICEJ ČR), Nadácie Milana Šimečku, Historického ústavu SAV a kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie.

Projekt je realizovaný s podporou Úradu vlády SR (Kultúra národnostných menšín) a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd).

vwm201519985366732_c2e9fd0deb_kvwm1