O nevyvrátiteľnosti v zemi za obzorom – Narcis

 

Výstava pražskej umeleckej skupiny Rafani v Novej synagóge, ktorá je mnohovýznamovou vizuálnou správou o súčasnom spoločenskom dianí, bola otvorená 4. októbra a skončí 1. decembra 2019, kedy bude posledná komentovaná prehliadka. Rafani k nej napísali aj sprievodný text, ktorý pripomína audiokomentár – pre komplexný online zážitok ho uvádzame aj s fotkami z výstavy od Richarda Kohlera:

Výstava s názvom O nevyvrátiteľnosti v zemi za obzorom: Narcis sa odohráva v dvoch častiach – na prízemí hlavnej sály Novej synagógy a na jej balkónoch na prvom poschodí.


V prvej časti, ktorá je situovaná na prízemí, sa nachádza inštalácia šestnástich stolov okolo magického jazera. Podobne ako hladina rieky odrážala tvár bájneho Narcisa, zrkadlí temné jazero uprostred galérie texty opisujúce predsudky spojené s geografickou príslušnosťou.

Divák sám sa však k hladine nemôže priblížiť, stoly tak tvoria prirodzenú bariéru metafor.

Jeden zo stolov je prestrelený brokovnicou českého olympionika, iný je obranou múdrosti – doska stolu s vynárajúcimi sa situacionistickými textami stojí na nohách zo starých kníh rovnakej epochy a nálady.

Stôl Pandemonium je inšpirovaný obrazom s rovnakým názvom od anglického romantického maliara apokalyptických vízií Johna Martina s rôznymi a často hroznými aktualizáciami nasvietenými mobilnými telefónmi Samsung.

Ďalším stolom je obrátená pyramída smerujúca k temnej rieke so sochami vytvorenými v spolupráci s Matoušom Lipusom, autorom z najmladšej generácie obhajcov figurálneho sochárstva v Česku. Nasleduje Suchá záhrada vychádzajúca z princípu geometrie francúzskych parkov a v neposlednom rade písací stôl stojaci na ramenách satirickej figúry, tzv. Böhmenklauna.

Niektoré stoly sú luxusnými podstavcami pre sochy, na ktorých Rafani spolupracovali s popredným českým dizajnérom Antonínom Tomáškom, na iných sa odvíja deformovaný Zápas či komiksová vzájomná pomsta mýtických tvorov z dielne samotných Rafanov. Študenti do 26 rokov si môžu ľahnúť a nerušene odpočinúť pod stolom s obrusom.

‏Kolektívna spolupráca sa na výstave premieta v ďalších dielach, napríklad v lightboxe so vsadenou veľkoformátovou fotografiou Lesnou cestou, ktorú urobil Lukáš Jasanský, člen známeho konceptuálneho tandemu Jasanský – Polák. Fotografia je záznamom výsledku akcie Rafanov, v ktorej jedného dňa poobede na česko-poľskej hranici zmenšili posunutím hraničného kameňa územie svojej rodnej zeme.

 

‏To už sme v druhej časti výstavy, ktorá je situovaná na emporách na poschodí. Divák je konfrontovaný s psychedelickými obrazmi, doplnenými o drobnejšie grafické koláže. Rafani sa tu voľne, ľudovo a šarlatánsky vyjadrujú k pravde, rovnako ako ostatní súčasní umelci, kurátori, spisovatelia, scenáristi, režiséri, filozofi, akademici, právnici, politológovia, politici a všetci, ktorí majú zvyšok rozumu a prístup do médií.

Obrazy veľkého formátu sú mediálnou realitou, vzťahujú sa k slovensko-českým vzdialeno-bratským vzťahom. Na menších plátnach staršieho dáta, ktoré pochádzajú zo zakázanej výstavy v Košiciach, sú tvrdenia z čisto slovenského prostredia. Vyššie spomínané koláže sú (už trochu prekonané) prognózy o stave slovenskej spoločnosti. “Ten, kto věští má moc, kdo má peníze, ten věští.”

 

‏V tieni opôn, na ktorých sú vo výšivkách zakódované motívy z nedávnych dejín, sa ukrýva hologram o pravdepodobne jedinej istote sveta.

‏V druhej rohovej časti empory s vysokým stropom je hromada opičích hláv. V ponímaní Rafanov nie je pravdou, že viac hláv vie viac, naopak, trvajú na svojom: viac hláv, viac právd, ani jedna správna. A preto je ich hromada. „A teď jim ukousneme hlavy a dáme je na hromadu,“ hovorí vo filme Venom hlavný hrdina hraný Tomom Hardym.

Motív opice, či už s telom či bez neho, sa v tvorbe Rafanov objavuje v posledných šiestich rokoch opakovane, aj tu na výstave ho nájdeme viackrát, napríklad vyrytý do jednoho zo stolov v prvej časti výstavy.

‏Odchádzajúc z tejto mnohovrstevnatej expozície musí byť každému jasné, že nielen minulosť ale aj budúcnosť presakuje do prítomnosti, a niekedy sa zdá, akoby namiesto budúcnosti existovala len cykliaca sa, zrýchľujúca a hypertrofujúca minulosť – tak ako to skupina Rafani už dlhodobo referuje vo svojich výstavách, filmoch a akciách.

– – –

Rafani
O nevyvrátiteľnosti v zemi za obzorom – Narcis
Nová synagóga Žilina
výstava 4. 10. – 1. 12. 2019

autori výstavy aj textu k výstave: Rafani
‏grafický dizajn: Matúš Buranovský
‏spolupracovali: Jan Rous, Lukáš Jasanský, Matouš Lipus, Antonín Tomášek, Petr Borkovec, Vojtěch Polák, Skupina Vítrholc, Mikuláš Nevan
fotografie: Richard Kohler (celý fotoreport nájdete na flickr.com/novasynagoga)